ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 10: Dinei Kenafos HaTallis

Laws Relating to the Corners of the Tallis

Related Topics