ב"ה

Shulchan Aruch, Netilas Yodayim 4:3a (First Edition)

Laws of Hand Washing, Part 4

Start a Discussion

Related Topics