ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 47: Dinei Birkas haTorah

Laws Relating to the Blessings for Torah Study