Al ha-tsa-di-kim v'al ha-cha-si-dim,
v'al zik-nei a-m'cha beit Yis-ra-eil,
v'al p'lei-tat beit so-f'rei-hem,
v'al gei-rei ha-tse-dek v'a-lei-nu,
ye-he-mu na ra-cha-me-cha A-do-nai E-lo-hei-nu,
v'tein sa-char tov l'chawl ha-bo-t'chim b'shim-cha be-e-met,
v'sim chel-kei-nu i-ma-hem,
ul-o-lam lo nei-vosh ki v'cha ba-tach-nu,
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
mish-an u-miv-tach la-tsa-di-kim.