ב"ה

Nigun Reb Moshe Vilenker

ניגון ר' משה ווילענקער

Autoplay Next

Nigun Reb Moshe Vilenker : ניגון ר' משה ווילענקער

A nigun attributed to Moshe Vilenker, an illustrious chassid of the Alter Rebbe (nigun 30 in Sefer HaNigunim). Solo: Boruch Gantz and Chony Zucker
Related Topics