ב"ה

Rabbi Schapiro on the Jewish Calendar

 Advanced

Join Rabbi Schapiro for a Torah class on the special days that mark the Jewish calendar.

Filter by Topic
Show all
88 items in this section
Show all
Filter by Topic
Rosh Hashanah (1)
Audio | 18:26
Advanced
Rosh Hashanah (1)
Rosh Hashanah (2)
Audio | 17:43
Advanced
Rosh Hashanah (2)
Rosh Hashanah (3)
Audio | 17:04
Advanced
Rosh Hashanah (3)
10 Days of Repentence
Audio | 16:54
Advanced
10 Days of Repentence
Yom Kippur
Audio | 17:50
Advanced
Yom Kippur
Sukkot (1)
Audio | 18:01
Advanced
Sukkot (1)
Sukkot (2)
Audio | 17:09
Advanced
Sukkot (2)
Simchat Torah (1)
Audio | 17:59
Advanced
Simchat Torah (1)
Simchat Torah (2)
Audio | 17:01
Advanced
Simchat Torah (2)
Month of Cheshvan (1)
Audio | 17:56
Advanced
Month of Cheshvan (1)
Month of Cheshvan (2)
Audio | 16:32
Advanced
Month of Cheshvan (2)
Month of Cheshvan (3)
Audio | 16:26
Advanced
Month of Cheshvan (3)
7 Cheshvan (1)
Audio | 18:17
Advanced
7 Cheshvan (1)
7 Cheshvan (2)
Audio | 18:13
Advanced
7 Cheshvan (2)
7 Cheshvan (3)
Audio | 16:26
Advanced
7 Cheshvan (3)
7 Cheshvan (4)
Audio | 16:00
Advanced
7 Cheshvan (4)
17 Cheshvan
Audio | 17:29
Advanced
17 Cheshvan
27 Cheshvan
Audio | 16:28
Advanced
27 Cheshvan
Month of Kislev
Audio | 17:16
Advanced
Month of Kislev
Rosh Chodesh Kislev
Audio | 17:25
Advanced
Rosh Chodesh Kislev
Chanukah (1)
Audio | 17:41
Advanced
Chanukah (1)
Chanukah (2)
Audio | 17:15
Advanced
Chanukah (2)
Chanukah (3)
Audio | 18:06
Advanced
Chanukah (3)
Chanukah (4)
Audio | 18:02
Advanced
Chanukah (4)
Chanukah (5)
Audio | 16:42
Advanced
Chanukah (5)
Chanukah (6)
Audio | 16:02
Advanced
Chanukah (6)
Chanukah (7)
Audio | 16:32
Advanced
Chanukah (7)
Chanukah (8)
Audio | 17:03
Advanced
Chanukah (8)
Month of Tevet
Audio | 17:56
Advanced
Month of Tevet
10 Tevet (1)
Audio | 17:49
Advanced
10 Tevet (1)
10 Tevet (2)
Audio | 16:57
Advanced
10 Tevet (2)
10 Tevet (3)
Audio | 16:34
Advanced
10 Tevet (3)
20 Tevet
Audio | 16:54
Advanced
20 Tevet
Month of Shevat
Audio | 18:25
Advanced
Month of Shevat
Rosh Chodesh Shevat (1)
Audio | 18:19
Advanced
Rosh Chodesh Shevat (1)
Rosh Chodesh Shevat (2)
Audio | 16:29
Advanced
Rosh Chodesh Shevat (2)
Rosh Chodesh Shevat (3)
Audio | 16:45
Advanced
Rosh Chodesh Shevat (3)
15 Shevat (1)
Audio | 18:03
Advanced
15 Shevat (1)
15 Shevat (2)
Audio | 16:54
Advanced
15 Shevat (2)
15 Shevat (3)
Audio | 16:50
Advanced
15 Shevat (3)
Shabbat Shirah
Audio | 18:16
Advanced
Shabbat Shirah
Shabbat Matan Torah
Audio | 16:27
Advanced
Shabbat Matan Torah
Parshat Shekalim (1)
Audio | 18:13
Advanced
Parshat Shekalim (1)
Parshat Shekalim (2)
Audio | 16:59
Advanced
Parshat Shekalim (2)
7 Adar (1)
Audio | 17:53
Advanced
7 Adar (1)
7 Adar (2)
Audio | 16:56
Advanced
7 Adar (2)
Parshat Zachor
Audio | 18:47
Advanced
Parshat Zachor
Purim
Audio | 18:48
Advanced
Purim
Parshat Parah (1)
Audio | 18:48
Advanced
Parshat Parah (1)
Parshat Parah (2)
Audio | 17:05
Advanced
Parshat Parah (2)
Parshat Hachodesh (1)
Audio | 18:19
Advanced
Parshat Hachodesh (1)
Parshat Hachodesh (2)
Audio | 17:35
Advanced
Parshat Hachodesh (2)
Shabbat Hagadol (1)
Audio | 16:42
Advanced
Shabbat Hagadol (1)
Shabbat Hagadol (2)
Audio | 17:37
Advanced
Shabbat Hagadol (2)
Pesach (1)
Audio | 18:27
Advanced
Pesach (1)
Pesach (2)
Audio | 17:12
Advanced
Pesach (2)
Acharon shel Pesach
Audio | 17:19
Advanced
Acharon shel Pesach
Month of Iyar
Audio | 17:42
Advanced
Month of Iyar
Rosh Chodesh Iyar
Audio | 17:23
Advanced
Rosh Chodesh Iyar
Sefirat HaOmer (1)
Audio | 17:54
Advanced
Sefirat HaOmer (1)
Sefirat HaOmer (2)
Audio | 17:43
Advanced
Sefirat HaOmer (2)
Sefirat HaOmer (3)
Audio | 17:12
Advanced
Sefirat HaOmer (3)
Pesach Sheni (1)
Audio | 18:17
Advanced
Pesach Sheni (1)
Pesach Sheni (2)
Audio | 16:56
Advanced
Pesach Sheni (2)
Lag BaOmer (1)
Audio | 18:28
Advanced
Lag BaOmer (1)
Lag BaOmer (2)
Audio | 16:55
Advanced
Lag BaOmer (2)
Lag BaOmer (3)
Audio | 17:14
Advanced
Lag BaOmer (3)
Month of Sivan (1)
Audio | 17:31
Advanced
Month of Sivan (1)
Month of Sivan (2)
Audio | 16:40
Advanced
Month of Sivan (2)
Month of Sivan (3)
Audio | 16:40
Advanced
Month of Sivan (3)
2 Sivan
Audio | 17:18
Advanced
2 Sivan
Shavuot (1)
Audio | 18:02
Advanced
Shavuot (1)
Shavuot (2)
Audio | 17:14
Advanced
Shavuot (2)
12 Sivan
Audio | 18:25
Advanced
12 Sivan
29 Sivan
Audio | 17:07
Advanced
29 Sivan
Month of Tammuz
Audio | 17:08
Advanced
Month of Tammuz
17 Tammuz (1)
Audio | 17:50
Advanced
17 Tammuz (1)
17 Tammuz (2)
Audio | 16:34
Advanced
17 Tammuz (2)
17 Tammuz (3)
Audio | 16:58
Advanced
17 Tammuz (3)
The Three Weeks (1)
Audio | 18:02
Advanced
The Three Weeks (1)
The Three Weeks (2)
Audio | 16:44
Advanced
The Three Weeks (2)
Month of Av
Audio | 17:17
Advanced
Month of Av
Shabbat Chazon
Audio | 16:47
Advanced
Shabbat Chazon
15 Av
Audio | 16:55
Advanced
15 Av
20 Av
Audio | 17:52
Advanced
20 Av
Month of Elul (1)
Audio | 17:35
Advanced
Month of Elul (1)
Month of Elul (2)
Audio | 17:25
Advanced
Month of Elul (2)
Shabbat Preceding Rosh Hashanah
Audio | 17:25
Advanced
Shabbat Preceding Rosh Hashanah