ב"ה

Daily Chumash: Bamidbar

Bamidbar, Part 1
Audio | 4:14
Bamidbar, Part 1
The census.
Bamidbar, Part 2
Audio | 5:01
Bamidbar, Part 2
The tally.
Bamidbar, Part 3
Audio | 4:16
Bamidbar, Part 3
The camps.
Bamidbar, Part 4
Audio | 2:37
Bamidbar, Part 4
Levites.
Bamidbar, Part 5
Audio | 5:32
Bamidbar, Part 5
The numbers for the Levites.
Bamidbar, Part 6
Audio | 2:53
Bamidbar, Part 6
The Big Exchange.
Bamidbar, Part 7
Audio | 4:19
Bamidbar, Part 7
The protocols of packing.
Related Topics