ב"ה

Book of Melachim 2 (Kings II)

Melachim 2 ch 1
Audio | 4:47
Melachim 2 ch 1
Eliyahu and the three groups of soldiers.
Melachim 2 ch 2
Audio | 7:55
Melachim 2 ch 2
Fiery chariot and mauling bears.
Melachim 2 ch 3
Audio | 8:32
Melachim 2 ch 3
The joint war and the water crisis.
Melachim 2 ch 4
Audio | 11:24
Melachim 2 ch 4
The two women. The oil. The miracle boy. & Resurrection and food.
Melachim 2 ch 5
Audio | 7:28
Melachim 2 ch 5
Naaman the leper.
Melachim 2 ch 6
Audio | 8:03
Melachim 2 ch 6
Elisha gets politics.
Melachim 2 ch 7
Audio | 6:17
Melachim 2 ch 7
The great miracle.
Melachim 2 ch 8
Audio | 8:47
Melachim 2 ch 8
Miracles storyteller. Murder in the palace & Nephew and grandson
Melachim 2 ch 9
Audio | 11:25
Melachim 2 ch 9
Yehu rises.
Melachim 2 ch 10
Audio | 9:24
Melachim 2 ch 10
Yehu continues the massacres.
Melachim 2 ch 11
Audio | 7:52
Melachim 2 ch 11
The murderous mother and the innocent grandson.
Melachim 2 ch 12
Audio | 7:08
Melachim 2 ch 12
Fixing the temple and murder, again.
Melachim 2 ch 13
Audio | 8:03
Melachim 2 ch 13
Elisha and the last miracle.
Melachim 2 ch 14
Audio | 6:48
Melachim 2 ch 14
Civil war
Melachim 2 ch 15
Audio | 8:12
Melachim 2 ch 15
Lots of kings in the north.
Melachim 2 ch 16
Audio | 6:35
Melachim 2 ch 16
Ahaz makes alliance and changes the temple.
Melachim 2 ch 17
Audio | 12:27
Melachim 2 ch 17
The great exile & The mix up.
Melachim 2 ch 18
Audio | 12:08
Melachim 2 ch 18
The great Hizkiya & Ravshakeh speaks Hebrew and causes fear.
Melachim 2 ch 19
Audio | 10:16
Melachim 2 ch 19
Pressure and praying & The end
Melachim 2 ch 20
Audio | 8:46
Melachim 2 ch 20
Sickness and healing; flattery and prophecy.
Melachim 2 ch 21
Audio | 5:07
Melachim 2 ch 21
Menashe goes off the rails.
Melachim 2 ch 22
Audio | 6:27
Melachim 2 ch 22
The pious king.
Melachim 2 ch 24
Audio | 4:36
Melachim 2 ch 24
It’s falling apart.
Melachim 2 ch 25
Audio | 9:06
Melachim 2 ch 25
Ray of hope in darkest of times
Related Topics