ב"ה

Rambam: Tefillin, Mezuzah and Sefer Torah Chapter 2, 3, 4