ב"ה

Rambam: Melachim uMilchamot Chapter 10, 11, 12