ב"ה

Rambam: Sheluchin veShuttafin Chapter 8, 9, 10