ב"ה

Rambam: Sheluchin veShuttafin Chapter 5, 6, 7