ב"ה

Rambam: Sheluchin veShuttafin Chapter 2, 3, 4