ב"ה

Rambam: Metamme'ey Mishkav uMoshav Chapter 7, 8, 9