ב"ה

Rambam: Metamme'ey Mishkav uMoshav Chapter 4, 5, 6