ב"ה

First Year of Yeshiva Tomchei Temimim 5658 (1898)

Related Topics