ב"ה

19-30 Kislev

Tanya
Tanya Navigator
19th day of Kislev
Audio | 30:47
19th day of Kislev
Likutei Amarim, Approbations
20th day of Kislev
Audio | 13:55
20th day of Kislev
Likutei Amarim, Compiler’s Foreword - Part 1
21st day of Kislev
Audio | 12:03
21st day of Kislev
Likutei Amarim, Compiler’s Foreword - Part 2
22nd day of Kislev
Audio | 18:46
22nd day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 1 - Part 1
23rd day of Kislev
Audio | 25:23
23rd day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 1 - Part 2
24th day of Kislev
Audio | 27:54
24th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 2
25th day of Kislev
Audio | 06:49
25th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 3 - Part 1
26th day of Kislev
Audio | 11:16
26th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 3 - Part 2
27th day of Kislev
Audio | 15:44
27th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 4 - Part 1
28th day of Kislev
Audio | 14:06
28th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 4 - Part 2
29th day of Kislev
Audio | 11:57
29th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 4 - Part 3
30th day of Kislev
Audio | 12:24
30th day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 5 - Part 1
29th (& 30th) day of Kislev
Likutei Amarim, Chapter 4 - Part 3 & Chapter 5 - Part 1
Classes on Tanya; divided according to the daily study schedule.
Related Topics