Yi-hiyu le-ra-tzon im-rei fi ve-heg-yon li-bi le-fo-ne-cha, A-do-nai tzu-ri ve-go-ali.