ב"ה

Part One: Sichos delivered in Riga, Latvia in the Winter of 5700 / 1939-1940