ב"ה

She'ar Avot haTum'ah

The Laws of Other Primary Sources of Impurity