ב"ה

Metamme'ey Mishkav uMoshav

The Laws of the Persons Who Impart Impurity to the Places Where They Lie and Sit