Download Now »
ב"ה

Shazak Parsha: Shoftim

Autoplay Next

Shazak Parsha: Shoftim

A taste of Shazak Parsha, where the weekly Torah portion comes alive! Geared for kids... Great for adults!
Parshah, Bal Tashchit, Shoftim