ב"ה

Three on an Island

For more of these amazing stories, click here to buy the complete series.