לְשָׁנָה הַבָאָה בִּירוּשָלַיִם הַבְּנוּיָה

Li-shanah Haba'ah Bi-rushalayim Ha-bnu-yah!

Next year in the rebuilt Jerusalem!