Numbers Chapter 27

6The Lord spoke to Moses, saying:   ווַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
7Zelophehad's daughters speak justly. You shall certainly give them a portion of inheritance along with their father's brothers, and you shall transfer their father's inheritance to them.   זכֵּ֗ן בְּנ֣וֹת צְלָפְחָד֘ דֹּֽבְרֹת֒ נָתֹ֨ן תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ אֲחֻזַּ֣ת נַֽחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ אֲחֵ֣י אֲבִיהֶ֑ם וְהַֽעֲבַרְתָּ֛ אֶת־נַֽחֲלַ֥ת אֲבִיהֶ֖ן לָהֶֽן:
Zelophehad’s daughters speak justly: As the Targum [Onkelos] יָאוּת, rightly. [As if God said,] This is the way this passage is inscribed before Me on high (Sifrei Pinchas 18). It teaches us that their eye perceived what Moses’ eye did not. - [see Mid. Tanchuma Pinchas 8]   כן בנות צלפחד דברת: כתרגומו יאות, כך כתובה פרשה זו לפני במרום, מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה:
Zelophehad’s daughters speak justly: Their claim is just. Fortunate is the person with whose word the Holy One, blessed is He, concurs. - [Sifrei Pinchas 18]   כן בנות צלפחד דברת: יפה תבעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו:
You shall certainly give: [The double expression נָתֹן תִּתֵּן denotes] two portions: the portion of their father, who was among those who came out of Egypt, and the portion which he shared with his brothers in the property of [his father] Hepher. — [Sifrei Pinchas 19, B.B. 116b, 118b].   נתן תתן: שני חלקים, חלק אביהן, שהיה מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר:
and you shall transfer: Heb. וְהַעֲבַרְתָּ, an expression denoting “anger” (עֶבְרָה) [for God is angry] when one does not leave a son to inherit him (B.B. 116a). Another interpretation: Since a daughter transfers an inheritance from one tribe to another, when her son or husband inherit from her, since [the prohibition of] “you shall not transfer an inheritance” (36:7) was directed only at that generation. The same [reason] applies to [the wording of the command] “you shall transfer the inheritance to his daughter” (verse 8). In the case of all of them it says, “you shall give over” but in the case of a daughter, it says, “you shall transfer.” - [Sifrei Pinchas 21]   והעברת: לשון עברה הוא במי שאינו מניח בן ליורשו. דבר אחר על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט [שבנה ובעלה יורשין אותה. שלא תסוב נחלה לא נצטוה אלא לאותו הדור בלבד] וכן והעברתם את נחלתו לבתו, בכולן הוא אומר ונתתם, ובבת הוא אומר והעברתם:
8Speak to the children of Israel saying: If a man dies and has no son, you shall transfer his inheritance to his daughter.   חוְאֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ כִּֽי־יָמ֗וּת וּבֵן֙ אֵ֣ין ל֔וֹ וְהַֽעֲבַרְתֶּ֥ם אֶת־נַֽחֲלָת֖וֹ לְבִתּֽוֹ:
9If he has no daughter, you shall give over his inheritance to his brothers.   טוְאִם־אֵ֥ין ל֖וֹ בַּ֑ת וּנְתַתֶּ֥ם אֶת־נַֽחֲלָת֖וֹ לְאֶחָֽיו:
10If he has no brothers, you shall give over his inheritance to his father's brothers.   יוְאִם־אֵ֥ין ל֖וֹ אַחִ֑ים וּנְתַתֶּ֥ם אֶת־נַֽחֲלָת֖וֹ לַֽאֲחֵ֥י אָבִֽיו:
11If his father has no brothers, you shall give over his inheritance to the kinsman closest to him in his family, who shall inherit it. This shall remain a decreed statute, as the Lord commanded Moses.   יאוְאִם־אֵ֣ין אַחִים֘ לְאָבִיו֒ וּנְתַתֶּ֣ם אֶת־נַֽחֲלָת֗וֹ לִשְׁאֵר֞וֹ הַקָּרֹ֥ב אֵלָ֛יו מִמִּשְׁפַּחְתּ֖וֹ וְיָרַ֣שׁ אֹתָ֑הּ וְהָ֨יְתָ֜ה לִבְנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לְחֻקַּ֣ת מִשְׁפָּ֔ט כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
to the kinsman closest to him in his family: Only [kin from] the father’s side is considered “family.” - [Sifrei Pinchas 22, B.B. 109b]   לשארו הקרב אליו ממשפחתו: ואין משפחה קרויה אלא משפחת האב:
12The Lord said to Moses, "Go up to this mount Abarim and look at the land that I have given to the children of Israel.   יבוַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶל־משֶׁ֔ה עֲלֵ֛ה אֶל־הַ֥ר הָֽעֲבָרִ֖ים הַזֶּ֑ה וּרְאֵה֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
Go up to this mount Abarim: Why is this [passage] juxtaposed here [with the previous passage]? When the Holy One, blessed is He, said, “You shall certainly give them…” (verse 7), he [Moses] said, “The Omnipresent commanded me to allocate the inheritance! Perhaps the decree has been annulled, and I will enter the Land?” The Holy One, blessed is He, said to him, “My decree remains as it was” (Mid. Tanchuma Pinchas 9). Another interpretation: Since Moses had entered the territories of the descendants of Gad and the descendants of Reuben, he rejoiced, saying, “It seems that the vow [made] regarding me has been annulled.” This can be compared to a king who decreed that his son could not enter the portals of his palace. He [the king] entered the gate, with him [the son] following; the courtyard, with him following; the foyer with him following. When he was about to enter the inner chamber, he said to him, “My son, from here on, it is forbidden for you to enter.” - [Sifrei Pinchas 23]   עלה אל הר העברים: למה נסמכה לכאן, כיון שאמר הקב"ה נתן תתן להם, אמר אותי צוה המקום להנחיל, שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ. אמר לו הקב"ה גזרתי במקומה עומדת. דבר אחר כיון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי, משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו, כיון שבא ליכנס לקיטון, א"ל בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס:
13And when you have seen it, you too will be gathered to your people, just as Aaron your brother was gathered.   יגוְרָאִ֣יתָה אֹתָ֔הּ וְנֶֽאֱסַפְתָּ֥ אֶל־עַמֶּ֖יךָ גַּם־אָ֑תָּה כַּֽאֲשֶׁ֥ר נֶֽאֱסַ֖ף אַֽהֲרֹ֥ן אָחִֽיךָ:
just as Aaron your brother was gathered: From here [we see] that Moses yearned for a death like Aaron’s (Sifrei Pinchas 23). Another interpretation: You are no better than he (Mid. Tanchuma Pinchas 9); “because you did not sanctify…” Deut. 32:51). But if you had sanctified Me, your time to depart from the world would not yet have arrived. On each occasion that their death is mentioned, their sin is mentioned, for a decree had been pronounced against the generation of the desert, that they should die in the desert on account of their sin that they did not believe. Moses therefore requested that his sin be mentioned, so that it should not be said that he was one of those who rebelled. This is analogous to two women who were flogged by the court, one for immoral behavior [adultery] and the other for eating unripe produce of the sabbatical year [a lighter offense]…. Here too, wherever their death is mentioned, their sin is mentioned, to tell you that they had no [sin] other than this [sin] alone. - [Sifrei Pinchas 23, Yoma 86b]   כאשר נאסף אהרן אחיך: מכאן שנתאוה משה למיתתו של אהרן. דבר אחר אין אתה טוב ממנו, (דברים לב, נא) על אשר לא קדשתם, הא אם קדשתם אותי עדיין לא הגיע זמנכם להפטר. בכל מקום שכתב מיתתם כתב סרחונם, לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא האמינו, לכך בקש משה שיכתב סרחונו, שלא יאמרו אף הוא מן הממרים היה. משל לשתי נשים שלוקות בבית דין אחת קלקלה ואחת אכלה פגי שביעית וכו', אף כאן בכל מקום שהזכיר מיתתן הזכיר סרחונם, להודיע שלא היתה בהם אלא זו בלבד:
14Because you disobeyed My command in the desert of Zin when the congregation quarreled, [when you were] to sanctify Me through the water before their eyes; these were the waters of dispute at Kadesh, in the desert of Zin.   ידכַּֽאֲשֶׁר֩ מְרִיתֶ֨ם פִּ֜י בְּמִדְבַּר־צִ֗ן בִּמְרִיבַת֙ הָֽעֵדָ֔ה לְהַקְדִּישֵׁ֥נִי בַמַּ֖יִם לְעֵֽינֵיהֶ֑ם הֵ֛ם מֵֽי־מְרִיבַ֥ת קָדֵ֖שׁ מִדְבַּר־צִֽן:
These were the waters of dispute at Kadesh: These [waters] alone; they [Moses and Aaron] had no other sin to their name (Sifrei Pinchas 23). Another interpretation: Those [waters] which instigated the rebellion [of the Israelites] at Marah were the same as those which caused the rebellion at the Red Sea [in Rephidim (Levush, Divrei David)], and those same ones provoked the rebellion in the desert of Zin. - [Source unknown]   הם מי מריבת קדש: הם לבדם אין בהם עון אחר. דבר אחר הם שהמרו במרה, הם היו שהמרו בים סוף, הם עצמם שהמרו במדבר צין:
15Moses spoke to the Lord, saying:   טווַיְדַבֵּ֣ר משֶׁ֔ה אֶל־יְהֹוָ֖ה לֵאמֹֽר:
Moses spoke to the Lord…: This [verse comes] to let us know the virtues of the righteous, for when they are about to depart from the world, they disregard their own needs and occupy themselves with the needs of the community. — [Sifrei Pinchas 23]   וידבר משה אל ה' וגו': להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור:
saying: He said to Him, “Answer me whether You are appointing a leader for them or not.” - [Sifrei Pinchas 23]   לאמר: אמר לו השיבני אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו:
16"Let the Lord, the God of spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,   טזיִפְקֹ֣ד יְהֹוָ֔ה אֱלֹהֵ֥י הָֽרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר אִ֖ישׁ עַל־הָֽעֵדָֽה:
Let the Lord… appoint: When Moses heard that the Omnipresent told him to give Zelophehad’s inheritance to his daughters, he said, “It is time to ask for my own needs-that my son should inherit my high position.” The Holy One, blessed is He, said to him, That is not My intention, for Joshua deserves to be rewarded for his service, for he “would not depart from the tent” (Exod. 33:11). This is what Solomon meant when he said, “He who guards the fig tree eats its fruit” (Prov. 27:18). - [Mid. Tanchuma Pinchas 11]   יפקד ה': כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי. אמר לו הקב"ה לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה (משלי כז, יח) נוצר תאנה יאכל פריה:
God of the spirits: Why is this said? He said to Him, “Master of the universe, the character of each person is revealed to you, and no two are alike. Appoint over them a leader who will tolerate each person according to his individual character.”- [Mid. Tanchuma Pinchas 10]   אלהי הרוחות: למה נאמר, אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו:
17who will go forth before them and come before them, who will lead them out and bring them in, so that the congregation of the Lord will not be like sheep without a shepherd."   יזאֲשֶׁר־יֵצֵ֣א לִפְנֵיהֶ֗ם וַֽאֲשֶׁ֤ר יָבֹא֙ לִפְנֵיהֶ֔ם וַֽאֲשֶׁ֥ר יֽוֹצִיאֵ֖ם וַֽאֲשֶׁ֣ר יְבִיאֵ֑ם וְלֹ֤א תִֽהְיֶה֙ עֲדַ֣ת יְהֹוָ֔ה כַּצֹּ֕אן אֲשֶׁ֥ר אֵֽין־לָהֶ֖ם רֹעֶֽה:
who will go forth before them: Not like the kings of the [gentile] nations, who sit at home and send their armies to war, but as I did, for I fought against Sihon and Og, as it says, “Do not fear him” (21:34), and as Joshua did, as it says, “Joshua went to him and said to him, Are you for us [or for our enemies]?” (Josh. 5:13). Similarly, concerning David it says, “For he went forth and came in before them” (I Sam. 18:16)-he went out [to battle] at their head and came in before them. — [Sifrei Pinchas 23]   אשר יצא לפניהם: לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר (במדבר כא, לד) אל תירא אותו. וכדרך שעשה יהושע, שנאמר (יהושע ה, יג) וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה וגו'. וכן בדוד הוא אומר (ש"א יח, טז) כי הוא יוצא ובא לפניהם, יוצא בראש ונכנס בראש:
who will lead them out: through his merits. - [Sifrei Pinchas 23]   ואשר יוציאם: בזכיותיו:
and bring them in: through his merits. - [Sifrei Pinchas 23] Another interpretation: “Who will bring them in” [means] that You should not do to him as You did to me, for I may not bring them into the Land. — [Num. Rabbah 21:15]   ואשר יביאם: בזכיותיו. דבר אחר ואשר יביאם שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי, שאיני מכניסן לארץ:
18The Lord said to Moses, "Take for yourself Joshua the son of Nun, a man of spirit, and you shall lay your hand upon him.   יחוַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֶל־משֶׁ֗ה קַח־לְךָ֙ אֶת־יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־נ֔וּן אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ר֣וּחַ בּ֑וֹ וְסָֽמַכְתָּ֥ אֶת־יָֽדְךָ֖ עָלָֽיו:
Take for yourself: Encourage him verbally, [and say,] “Fortunate are you that you have merited to lead the children of the Omnipresent!” - [Sifrei Pinchas 23 on verse 22]   קח לך: קחנו בדברים אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום:
for yourself: Someone verified by you, someone you know. — [Sifrei Pinchas 23]   לך: את שבדוק לך את זה אתה מכיר:
a man of spirit: As you requested; someone able to deal with the character of each one. — [Sifrei Pinchas 23]   אשר רוח בו: כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד:
and you shall lay your hand upon him: Provide him with an announcer so that he can expound [halachic discourses] during your lifetime, so they should not say about him that he dared not raise his head in the days of Moses. — [Sifrei Pinchas 23]   וסמכת את ידך עליו: תן לו מתורגמן שידרוש בחייך, שלא יאמרו עליו, לא היה לו להרים ראש בימי משה:
19And you shall present him before Eleazar the kohen and before the entire congregation, and you shall command him in their presence.   יטוְהַֽעֲמַדְתָּ֣ אֹת֗וֹ לִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֖י כָּל־הָֽעֵדָ֑ה וְצִוִּיתָ֥ה אֹת֖וֹ לְעֵֽינֵיהֶֽם:
and you shall command him: Concerning Israel; be aware that they are troublesome and obstinate. [You accept office] on condition that you take upon yourself [all this]. - [See Sifrei Beha’alothecha 42]   וצויתה אתו: על ישראל, דע שטרחנין הם סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך:
20You shall bestow some of your majesty upon him so that all the congregation of the children of Israel will take heed.   כוְנָֽתַתָּ֥ה מֵהֽוֹדְךָ֖ עָלָ֑יו לְמַ֣עַן יִשְׁמְע֔וּ כָּל־עֲדַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
You shall bestow some of your majesty upon him: This refers to the radiance of the skin of his face (see Exod. 34:29).   ונתתה מהודך עליו: זה קירון עור פנים:
some of your majesty: But not all of your majesty. Thus, we learn that the face of Moses was [radiant] like the sun, whereas the face of Joshua was like the moon. — [Sifrei Pinchas 23, b.b. 75a]   מהודך: ולא כל הודך נמצינו למדין פני משה כחמה פני יהושע כלבנה:
so that all the congregation of the children of Israel will take heed: [meaning] that they will behave toward him with reverence and awe, just as they behaved toward you.   למען ישמעו כל עדת בני ישראל: שיהיו נוהגין בו כבוד ויראה כדרך שנוהגין בך:
21He shall stand before Eleazar the kohen and seek [counsel from] him through the judgment of the Urim before the Lord. By his word they shall go, and by his word they shall come; he and all Israel with him, and the entire congregation."   כאוְלִפְנֵ֨י אֶלְעָזָ֤ר הַכֹּהֵן֙ יַֽעֲמֹ֔ד וְשָׁ֥אַל ל֛וֹ בְּמִשְׁפַּ֥ט הָֽאוּרִ֖ים לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה עַל־פִּ֨יו יֵֽצְא֜וּ וְעַל־פִּ֣יו יָבֹ֗אוּ ה֛וּא וְכָל־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֥ל אִתּ֖וֹ וְכָל־הָֽעֵדָֽה:
He shall stand before Eleazar the priest: Here is [the response to] the request that you made [that your children should inherit you]; this honor shall not depart from your father’s house, for even Joshua will have need for Eleazar. — [Mid. Tanchuma Pinchas 11]   ולפני אלעזר הכהן יעמד: הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך, שאף יהושע יהא צריך לאלעזר:
and seek [counsel from] him: when he finds it necessary to go to war. - [Sanh. 16a]   ושאל לו: כשיצטרך לצאת למלחמה:
By his word: Eleazar’s [word].   על פיו: של אלעזר:
and the entire congregation: The Sanhedrin. — [Yoma 73b, Sanh. 16a]   וכל העדה: סנהדרין:
22Moses did as the Lord had commanded him, and he took Joshua and presented him before Eleazar the kohen and before the entire congregation.   כבוַיַּ֣עַשׂ משֶׁ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֹת֑וֹ וַיִּקַּ֣ח אֶת־יְהוֹשֻׁ֗עַ וַיַּֽעֲמִדֵ֨הוּ֙ לִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֖י כָּל־הָֽעֵדָֽה:
and he took Joshua: He took him [by encouraging him] with words, and informed him of the reward in store for the leaders of Israel in the World to Come. — [Sifrei Pinchas 23]   ויקח את יהושע: לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעולם הבא:
23He laid his hands upon him and commanded him, in accordance with what the Lord had spoken to Moses.   כגוַיִּסְמֹ֧ךְ אֶת־יָדָ֛יו עָלָ֖יו וַיְצַוֵּ֑הוּ כַּֽאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהֹוָ֖ה בְּיַד־משֶֽׁה:
He laid his hands: generously; over and above what he had been commanded. For the Holy One, blessed is He, said to him, “and you shall lay your hand upon him” (verse 18), but he did it with both his hands. He fashioned him like a full and overflowing vessel, filling him with wisdom in abundance. — [Sifrei Pinchas 23, Sanh. 105b]   ויסמך את ידיו: בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה:
in accordance with what the Lord had spoken to Moses: [That is,] also with respect to the majesty; He bestowed some of his majesty [radiance] upon him.   כאשר דבר ה': אף לענין ההוד נתן מהודו עליו: