Numbers Chapter 4

1The Lord spoke to Moses and Aaron saying:   אוַיְדַבֵּ֣ר יְהוָֹ֔ה אֶל־משֶׁ֥ה וְאֶל־אַֽהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר:
2Make a count of the sons of Kohath from among the children of Levi by their families, according to their fathers' houses.   בנָשׂ֗א אֶת־רֹאשׁ֙ בְּנֵ֣י קְהָ֔ת מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י לֵוִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם:
Make a count: Count those among them who are fit for the service of carrying, and are from the age of thirty until the age of fifty. One under thirty has not reached the peak of his strength; from this our Sages said, “At thirty for [full] strength” (Avoth 5:21). Over the age of fifty, one’s strength begins to wane.   נשא את ראש וגו': מנה מהם את הראויין לעבודת משא, והם מבן שלשים ועד בן חמשים שנה, והפחות משלשים לא נתמלא כחו. מכאן אמרו בן שלשים לכח, והיותר על בן חמשים כחו מכחיש מעתה:
3From the age of thirty until the age of fifty, all who enter the service, to do work in the Tent of Meeting.   גמִבֶּ֨ן שְׁלשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־בָּא֙ לַצָּבָ֔א לַֽעֲשׂ֥וֹת מְלָאכָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
4The following is the service of the sons of Kohath in the Tent of Meeting-the Holy of Holies.   דזֹ֛את עֲבֹדַ֥ת בְּנֵֽי־קְהָ֖ת בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד קֹ֖דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים:
The Holy of Holies: The holiest of all-the ark, the table, the menorah, the altars, the dividing curtain, and the service utensils.   קדש הקדשים: המקודש שבכולן הארון והשלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרת:
5When the camp is about to travel, Aaron and his sons shall come and take down the dividing screen; with it, they shall cover the Ark of the Testimony.   הוּבָ֨א אַֽהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ בִּנְסֹ֣עַ הַמַּֽחֲנֶ֔ה וְהוֹרִ֕דוּ אֵ֖ת פָּרֹ֣כֶת הַמָּסָ֑ךְ וְכִ֨סּוּ־בָ֔הּ אֵ֖ת אֲרֹ֥ן הָֽעֵדֻֽת:
Aaron and his sons shall come: They shall put each vessel into its holder specified for it in this section. The Levite sons of Kohath need only carry them.   ובא אהרן ובניו וגו': יכניסו כל כלי וכלי לנרתקו המפורש לו בפרשה זו, ולא יצטרכו הלוים בני קהת אלא לשאת:
When the camp is about to travel: When the cloud withdraws, they know that they are to travel.   בנסוע המחנה: כשהענן מסתלק הם יודעין שיסעו:
6They shall place upon it a covering of tachash skin and on top of that they shall spread a cloth of pure blue wool. Then they shall put its poles in place.   ווְנָֽתְנ֣וּ עָלָ֗יו כְּסוּי֙ ע֣וֹר תַּ֔חַשׁ וּפָֽרְשׂ֧וּ בֶֽגֶד־כְּלִ֛יל תְּכֵ֖לֶת מִלְמָ֑עְלָה וְשָׂמ֖וּ בַּדָּֽיו:
7They shall spread a cloth of blue wool on the Show Table and they shall place on it the forms, spoons, supports, and covering frames; the continual bread can then be placed upon it.   זוְעַ֣ל | שֻׁלְחַ֣ן הַפָּנִ֗ים יִפְרְשׂוּ֘ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֒לֶת֒ וְנָֽתְנ֣וּ עָ֠לָ֠יו אֶת־הַקְּעָרֹ֤ת וְאֶת־הַכַּפֹּת֙ וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּ֔ת וְאֵ֖ת קְשׂ֣וֹת הַנָּ֑סֶךְ וְלֶ֥חֶם הַתָּמִ֖יד עָלָ֥יו יִֽהְיֶֽה:
forms, spoons, supports, and covering frames: I have already described [these] in [the chapter dealing with] the work of the Mishkan (Ex. 25).   קערות וכפות קשות ומנקיות: כבר פירשתי במלאכת המשכן:
covering: Heb. הַנָּסֶךְ, from the term מָסָךְ [a screen] as it is written, with which they are covered (יֻסַּךְ)" (Ex. 25:29).   הנסך: הכסוי לשון מסך, כדכתיב (שמות כה כט) אשר יוסך בהם:
8They shall spread upon them a cloth of crimson wool and cover that with a covering of tachash skin. Then they shall put its poles into place.   חוּפָֽרְשׂ֣וּ עֲלֵיהֶ֗ם בֶּ֚גֶד תּוֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י וְכִסּ֣וּ אֹת֔וֹ בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו:
9They shall take a blue cloth and cover the menorah for lighting and its lamps, its tongs, and its scoops, and all its oil vessels used in performing its service.   טוְלָֽקְח֣וּ | בֶּ֣גֶד תְּכֵ֗לֶת וְכִסּ֞וּ אֶת־מְנֹרַ֤ת הַמָּאוֹר֙ וְאֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ וְאֶת־מַלְקָחֶ֖יהָ וְאֶת־מַחְתֹּתֶ֑יהָ וְאֵת֙ כָּל־כְּלֵ֣י שַׁמְנָ֔הּ אֲשֶׁ֥ר יְשָֽׁרְתוּ־לָ֖הּ בָּהֶֽם:
its tongs: A type of tweezers with which the wick was drawn to the desired direction.   מלקחיה: כמין צבת שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה:
its scoops: Heb. מַחְתֹּתֶיהָ, a sort of small spoon, with a level bottom, not rounded. It had no wall in the front, only at its sides, and he uses it to rake the ashes from the [menorah] lamps when he cleans them.   מחתתיה: כמין כף קטנה ושוליה פשוטין ולא סגלגלים, ואין לה מחיצה לפניה אלא מצדיה, וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן:
its lamps: Heb. נֵרֹתֶיהָ, loces in Old French, in which the oil and wicks are placed.   נרתיה: לוצי"ש בלע"ז [מנורות] שנותנים בהן השמן והפתילות:
10They shall put it and its vessels into a covering of tachash skin and place it on a pole.   יוְנָֽתְנ֤וּ אֹתָהּ֙ וְאֶת־כָּל־כֵּלֶ֔יהָ אֶל־מִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְנָֽתְנ֖וּ עַל־הַמּֽוֹט:
into a covering of tachash skin: A type of [large] sack.   אל מכסה עור תחש: כמין מרצוף:
11They shall spread a cloth of blue wool over the golden altar and cover it with a covering of tachash skin, and then set its poles in place.   יאוְעַ֣ל | מִזְבַּ֣ח הַזָּהָ֗ב יִפְרְשׂוּ֙ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אֹת֔וֹ בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו:
12They shall then take all the vessels used in the Holy, put them into a cloth of blue wool, cover them with a covering of tachash skin, and put them onto a pole.   יבוְלָֽקְחוּ֩ אֶת־כָּל־כְּלֵ֨י הַשָּׁרֵ֜ת אֲשֶׁ֧ר יְשָֽׁרְתוּ־בָ֣ם בַּקֹּ֗דֶשׁ וְנָֽתְנוּ֙ אֶל־בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אוֹתָ֔ם בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְנָֽתְנ֖וּ עַל־הַמּֽוֹט:
all the vessels used in the Holy: That is, within the Mishkan [as opposed to the courtyard], which is holy. These are the incense vessels with which they ministered on the inner altar.   את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש: בתוך המשכן שהוא קדש, והן כלי הקטרת שמשרתין בהם במזבח הפנימי:
13They shall remove the ashes from the altar and spread a cloth of purple wool over it.   יגוְדִשְּׁנ֖וּ אֶת־הַמִּזְבֵּ֑חַ וּפָֽרְשׂ֣וּ עָלָ֔יו בֶּ֖גֶד אַרְגָּמָֽן:
They shall remove the ashes from the altar: The copper altar.   ודשנו את המזבח: מזבח הנחשת:
They shall remove: remove the ashes from upon [the altar].   ודשנו: יטלו את הדשן מעליו:
and spread a purple cloth over it: The fire that descended from heaven crouched under the cloth like a lion during their travels, but it did not burn it because they covered it with a large copper pot.   ופרשו עליו בגד ארגמן: ואש שירדה מן השמים רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות, ואינה שורפתו, שהיו כופין עליה פסכתר של נחשת:
14They shall place on it all the utensils with which they minister upon it: the scoops, the forks, the shovels, and the basins-all the implements of the altar. Then they shall spread over it a covering of tachash skin and set its poles into place.   ידוְנָֽתְנ֣וּ עָ֠לָ֠יו אֶת־כָּל־כֵּלָ֞יו אֲשֶׁ֣ר יְשָֽׁרְת֧וּ עָלָ֣יו בָּהֶ֗ם אֶת־הַמַּחְתֹּ֤ת אֶת־הַמִּזְלָגֹת֙ וְאֶת־הַיָּעִ֣ים וְאֶת־הַמִּזְרָקֹ֔ת כֹּ֖ל כְּלֵ֣י הַמִּזְבֵּ֑חַ וּפָֽרְשׂ֣וּ עָלָ֗יו כְּס֛וּי ע֥וֹר תַּ֖חַשׁ וְשָׂמ֥וּ בַדָּֽיו:
scoops: Heb. מַחְתֹּת, with which they raked (חוֹתִין) the coals during the separation of the ashes. It was shaped like a three-sided pan, and the coals were gathered up with its front end.   מחתת: שבהן חותים גחלים לתרומת הדשן, שעשויה כמין מחבת שאין לה אלא שלש מחיצות, ומלפניה שואבת את הגחלים:
forks: Heb. מִזְלָגֹת, copper hooks used to prod the limbs on the altar and turn them over, so they would be consumed properly and quickly.   מזלגות: צנוריות של נחשת שבהן מכין באברים שעל המזבח להפכן כדי שיתעכלו יפה ומהר:
shovels: Heb. יָעִים. These were shovels, in Old French, videl , which were made of copper and used to sweep the ashes off the altar.   יעים: הם מגרפות ובלע"ז ודי"ל [מגרפה] והן של נחושת ובהן מכבדין את הדשן מעל המזבח:
15Aaron and his sons shall finish covering the Holy and all the vessels of the Holy when the camp is set to travel, and following that, the sons of Kohath shall come to carry [them], but they shall not touch the sacred objects for [then] they will die. These are the burden of the sons of Kohath for the Tent of Meeting.   טווְכִלָּ֣ה אַֽהֲרֹן־וּ֠בָנָ֠יו לְכַסֹּ֨ת אֶת־הַקֹּ֜דֶשׁ וְאֶת־כָּל־כְּלֵ֣י הַקֹּ֘דֶשׁ֘ בִּנְסֹ֣עַ הַמַּֽחֲנֶה֒ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֗ן יָבֹ֤אוּ בְנֵֽי־קְהָת֙ לָשֵׂ֔את וְלֹֽא־יִגְּע֥וּ אֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ וָמֵ֑תוּ אֵ֛לֶּה מַשָּׂ֥א בְנֵֽי־קְהָ֖ת בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
the covering of the Holy: The ark and the altar.   לכסת את הקדש: הארון והמזבח:
vessels of the Holy: The menorah and the service utensils.   ואת כל כלי הקדש: המנורה וכלי שרת:
they will die: If they touch [the sacred objects] they are punishable by death at the hands of heaven.   ומתו: שאם יגעו חייבין מיתה בידי שמים:
16The charge of Eleazar the son of Aaron the kohen: oil for lighting, the incense of spices, the continual [daily] meal offering, and the anointing oil; the charge for the entire Mishkan and all that is in it, of the Holy and its furnishings.   טזוּפְקֻדַּ֞ת אֶלְעָזָ֣ר | בֶּן־אַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן שֶׁ֤מֶן הַמָּאוֹר֙ וּקְטֹ֣רֶת הַסַּמִּ֔ים וּמִנְחַ֥ת הַתָּמִ֖יד וְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֑ה פְּקֻדַּ֗ת כָּל־הַמִּשְׁכָּן֙ וְכָל־אֲשֶׁר־בּ֔וֹ בְּקֹ֖דֶשׁ וּבְכֵלָֽיו:
The charge of Eleazar: who was assigned to carry them: the oil, the incense, and the anointing oil.   ופקדת אלעזר: שהוא ממונה עליהם לשאת אותם, שמן וקטרת ושמן המשחה:
the continual [daily] meal offering: His duty was to issue orders, to urge [the other workers] so that it be sacrificed at the time of their encampment.   ומנחת התמיד: עליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת חנייתן:
the charge for the entire Mishkan: He was also appointed over the load [assigned to] the children of Kohath, to direct each man as to his task and burden, and this is [what the verse means when it says] “the… Mishkan and all that is in it” - all the items mentioned above, in this section. But the burden of the sons of Gershon and Merari, which did not consist of the Holy of Holies, was by order of Ithamar, as written in the portion of Naso.   פקדת כל המשכן: ועוד היה ממונה על משא בני קהת לצוות איש איש על עבודתו ועל משאו, והוא המשכן וכל אשר בו, כל הסדורים למעלה בפרשה זו, אבל משא בני גרשון ומררי שאינן מקדש הקדשים, על פי איתמר היה, כמו שכתוב בפרשת נשא (פסוק כח):
17The Lord spoke to Moses and Aaron saying:   יזוַיְדַבֵּ֣ר יְהוָֹ֔ה אֶל־משֶׁ֥ה וְאֶל־אַֽהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר:
18Do not cause the tribe of the families of Kohath to be cut off from among the Levites.   יחאַל־תַּכְרִ֕יתוּ אֶת־שֵׁ֖בֶט מִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֑י מִתּ֖וֹךְ הַֽלְוִיִּֽם:
Do not cause… to be cut off: Do not cause them to die.   אל תכריתו: אל תגרמו להם שימותו:
19Do this for them, so they should live and not die, when they approach the Holy of Holies. Aaron and his sons shall first come and appoint each man individually to his task and his load.   יטוְזֹ֣את | עֲשׂ֣וּ לָהֶ֗ם וְחָיוּ֙ וְלֹ֣א יָמֻ֔תוּ בְּגִשְׁתָּ֖ם אֶת־קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים אַֽהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ יָבֹ֔אוּ וְשָׂמ֣וּ אוֹתָ֗ם אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ עַל־עֲבֹֽדָת֖וֹ וְאֶל־מַשָּׂאֽוֹ:
20They shall not come in to see when the holy [vessels] are being wrapped up, lest they die.   כוְלֹֽא־יָבֹ֧אוּ לִרְא֛וֹת כְּבַלַּ֥ע אֶת־הַקֹּ֖דֶשׁ וָמֵֽתוּ:
They shall not come in to see when the holy [vessels] are being wrapped up: In their covering, as I explained above in this section: They shall spread such and such a cloth over it, and cover it with such and such a cover. The wrapping up of it [mentioned here] is identical with the covering [mentioned above].   ולא יבאו לראות כבלע את הקדש: לתוך נרתק שלו, כמו שפירשתי למעלה (פסוק ה) בפרשה זו, ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו במכסה פלוני, ובלוע שלו הוא כסויו: