Genesis Chapter 26

30So he made a feast for them, and they ate and drank.   לוַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וַיֹּֽאכְל֖וּ וַיִּשְׁתּֽוּ:
31And they arose early in the morning, and they swore one to the other, and Isaac escorted them, and they went away from him in peace.   לאוַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיִּשָּֽׁבְע֖וּ אִ֣ישׁ לְאָחִ֑יו וַיְשַׁלְּחֵ֣ם יִצְחָ֔ק וַיֵּֽלְכ֥וּ מֵֽאִתּ֖וֹ בְּשָׁלֽוֹם:
32And it came to pass on that day, that Isaac's servants came and told him about the well that they had dug, and they said to him, "We have found water."   לבוַיְהִ֣י | בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא וַיָּבֹ֨אוּ֙ עַבְדֵ֣י יִצְחָ֔ק וַיַּגִּ֣דוּ ל֔וֹ עַל־אֹד֥וֹת הַבְּאֵ֖ר אֲשֶׁ֣ר חָפָ֑רוּ וַיֹּ֥אמְרוּ ל֖וֹ מָצָ֥אנוּ מָֽיִם:
33And he named it Shibah; therefore, the city is named Beer sheba until this very day.   לגוַיִּקְרָ֥א אֹתָ֖הּ שִׁבְעָ֑ה עַל־כֵּ֤ן שֵֽׁם־הָעִיר֙ בְּאֵ֣ר שֶׁ֔בַע עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה:
Shibah: Because of the covenant [shevuah in Hebrew means oath].   שבעה: על שם הברית:
34And Esau was forty years old, and he married Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite.   לדוַיְהִ֤י עֵשָׂו֙ בֶּן־אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וַיִּקַּ֤ח אִשָּׁה֙ אֶת־יְהוּדִ֔ית בַּת־בְּאֵרִ֖י הַֽחִתִּ֑י וְאֶת־בָּ֣שְׂמַ֔ת בַּת־אֵילֹ֖ן הַֽחִתִּֽי:
forty years old: Esau was compared to a swine, as it is said (Ps. 80:14): “The boar from the forest gnaws at it.” This swine, when it lies down, stretches out its hooves, as if to say, “See, I am a clean (kosher) animal.” So do these [the chiefs of Esau] rob and plunder and then pretend to be honorable. During the entire forty years, Esau kidnapped wives from their husbands and violated them. When he was forty years old, he said: “My father married at forty; I, too, will do the same.” [From Gen. Rabbah 65:1]   בן ארבעים שנה: עשו היה נמשל לחזיר, שנאמר (תהלים פ יד) יכרסמנה חזיר מיער, החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, כך אלו [אלופי עשו] גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן ארבעים אמר אבא בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן:
35And they were a vexation of the spirit to Isaac and to Rebecca.   להוַתִּֽהְיֶ֖יןָ מֹ֣רַת ר֑וּחַ לְיִצְחָ֖ק וּלְרִבְקָֽה:
a vexation of the spirit: Heb. מֹרַת רוּחַ, an expression of defiance of spirit הַמְרָאַת רוּחַ like (Deut. 9:24): “You have been rebellious מַמְרִים.” All their deeds were to provoke and to grieve. [From Targum Onkelos]   מורת רוח: לשון המראת רוח, כמו (דברים ט כד) ממרים הייתם כל מעשיהן היו לעצבון:
to Isaac and to Rebecca: for they worshipped idols. [From Midrash Tanchuma, Toledoth 8]   ליצחק ולרבקה: שהיו עובדות עבודה זרה:

Genesis Chapter 27

1It came to pass when Isaac was old, and his eyes were too dim to see, that he called Esau his elder son, and he said to him, "My son," and he said to him, "Here I am."   אוַֽיְהִי֙ כִּֽי־זָקֵ֣ן יִצְחָ֔ק וַתִּכְהֶ֥יןָ עֵינָ֖יו מֵֽרְאֹ֑ת וַיִּקְרָ֞א אֶת־עֵשָׂ֣ו | בְּנ֣וֹ הַגָּדֹ֗ל וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ בְּנִ֔י וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו הִנֵּֽנִי:
were too dim: Because of the smoke of these [wives of Esau] (who would burn [incense] to the idols) (Tanchuma, Toledoth 8; Pesiktha Rabbathi 12). Another explanation: When Isaac was bound on the altar, and his father was about to slaughter him, the heavens opened, and the ministering angels saw and wept, and their tears fell upon Isaac’s eyes. As a result, his eyes became dim (Gen. Rabbah 65:6). A third explanation: to enable Jacob to take the blessings (Gen. Rabbah 65:8).   ותכהין: בעשנן של אלו. דבר אחר כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו, באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך כהו עיניו. דבר אחר כדי שיטול יעקב את הברכות:
2And he said, "Behold now, I have grown old; I do not know the day of my death.   בוַיֹּ֕אמֶר הִנֵּה־נָ֖א זָקַ֑נְתִּי לֹ֥א יָדַ֖עְתִּי י֥וֹם מוֹתִֽי:
I do not know the day of my death: Rabbi Joshua ben Korchah said: If a person reaches the age of [the death of] his parents, he should worry five years beforehand and five years afterwards, and Isaac was one hundred and twenty-three years old. He said, “Perhaps I will reach the age of [the death of] my mother, and she died at one hundred and twenty-seven, and I am thus within five years of her age; therefore, ”I do not know the day of my death," -perhaps [I will die] at my mother’s age and perhaps at my father’s age. [From Gen. Rabbah 65:12]   לא ידעתי יום מותי: אמר רבי יהושע בן קרחה אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש שנים לפניהם וחמש לאחר כן, ויצחק היה בן מאה עשרים ושלש, אמר שמא לפרק אמי אני מגיע, והיא מתה בת מאה עשרים ושבע והריני בן חמש שנים סמוך לפרקה, לפיכך לא ידעתי יום מותי, שמא לפרק אמי, שמא לפרק אבא:
3So, now, sharpen your implements, your sword [and take] your bow, and go forth to the field, and hunt game for me.   גוְעַתָּה֙ שָׂא־נָ֣א כֵלֶ֔יךָ תֶּלְיְךָ֖ וְקַשְׁתֶּ֑ךָ וְצֵא֙ הַשָּׂדֶ֔ה וְצ֥וּדָה לִּ֖י צָֽיִד (כתיב צידה) :
your sword: Heb. תֶּלְי‏ְ, your sword, which is usually hung לִתְלוֹתָה.   תליך: חרבך שדרך לתלותה:
So, now, sharpen: שָׂא נָא an expression of sharpening, as we learned in the Mishnah (Beizah 28a): “We may not sharpen a knife [on a whet-stone] but we may sharpen it (מַשִּׂיאָה) against another one [on Yom-Tov].” [Isaac said]: “Sharpen your knife and slaughter properly, lest you feed me neveila ” [an animal not slaughtered according to ritual law] (Gen. Rabbah 65: 13).   שא נא: לשון השחזה כאותה ששנינו (ביצה כח א) אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה, חדד סכינך ושחוט יפה, שלא תאכילני נבלה:
and hunt for me: from ownerless [game], and not from stolen [animals]. [Gen. Rabbah 65:13]   וצודה לי: מן ההפקר ולא מן הגזל:
4And make for me tasty foods as I like, and bring them to me, and I will eat, in order that my soul will bless you before I die."   דוַֽעֲשֵׂה־לִ֨י מַטְעַמִּ֜ים כַּֽאֲשֶׁ֥ר אָהַ֛בְתִּי וְהָבִ֥יאָה לִּ֖י וְאֹכֵ֑לָה בַּֽעֲב֛וּר תְּבָֽרֶכְךָ֥ נַפְשִׁ֖י בְּטֶ֥רֶם אָמֽוּת:
5But Rebecca overheard when Isaac spoke to Esau his son, and Esau went to the field to hunt game, to bring [it].   הוְרִבְקָ֣ה שֹׁמַ֔עַת בְּדַבֵּ֣ר יִצְחָ֔ק אֶל־עֵשָׂ֖ו בְּנ֑וֹ וַיֵּ֤לֶךְ עֵשָׂו֙ הַשָּׂדֶ֔ה לָצ֥וּד צַ֖יִד לְהָבִֽיא:
to hunt game, to bring: What is the meaning of “to bring?” If he would not find game, he intended to bring [meat] from stolen [animals]. - [from Gen. Rabbah 65:13]   לצוד ציד להביא: מהו להביא, אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל:
6And Rebecca said to Jacob her son, saying, "Behold I have heard your father speaking to Esau your brother, saying,   ווְרִבְקָה֙ אָ֣מְרָ֔ה אֶל־יַֽעֲקֹ֥ב בְּנָ֖הּ לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֤ה שָׁמַ֨עְתִּי֙ אֶת־אָבִ֔יךָ מְדַבֵּ֛ר אֶל־עֵשָׂ֥ו אָחִ֖יךָ לֵאמֹֽר:
7'Bring me game and make me tasty foods, and I will eat, and I will bless you before the Lord before my death.'   זהָבִ֨יאָה לִּ֥י צַ֛יִד וַֽעֲשֵׂה־לִ֥י מַטְעַמִּ֖ים וְאֹכֵ֑לָה וַֽאֲבָֽרֶכְכָ֛ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י מוֹתִֽי:
before the Lord: with His consent, that He will approve of what I do.   לפני ה': ברשותו שיסכים על ידי:
8And now my son, hearken to my voice, to what I am commanding you.   חוְעַתָּ֥ה בְנִ֖י שְׁמַ֣ע בְּקֹלִ֑י לַֽאֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י מְצַוָּ֥ה אֹתָֽךְ:
9Go now to the flock, and take for me from there two choice kids, and I will make them tasty foods for your father, as he likes.   טלֶךְ־נָא֙ אֶל־הַצֹּ֔אן וְקַח־לִ֣י מִשָּׁ֗ם שְׁנֵ֛י גְּדָיֵ֥י עִזִּ֖ים טֹבִ֑ים וְאֶֽעֱשֶׂ֨ה אֹתָ֧ם מַטְעַמִּ֛ים לְאָבִ֖יךָ כַּֽאֲשֶׁ֥ר אָהֵֽב:
and take for me: [“לִי” indicates that] they are mine, and they are not stolen, because so had Isaac written for her in her marriage contract, that she might take two kids every day (Gen. Rabbah 65:14).   וקח לי: משלי הם ואינם גזל, שכך כתב לה יצחק בכתובתה ליטול שני גדיי עזים בכל יום:
two choice kids: Now did Isaac’s menu consist of two kids? But [the explanation is that] he sacrificed one as a Paschal offering, and one he made into tasty foods. [This is found] in Pirkei d’Rabbi Eliezer (ch. 32).   שני גדיי עזים: וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים. בפרקי דרבי אליעזר (פרק לב):
as he likes: for the taste of a kid is like the taste of a deer.   כאשר אהב: כי טעם הגדי כטעם הצבי:
10And you shall bring [them] to your father that he may eat, in order that he bless you before his death."   יוְהֵֽבֵאתָ֥ לְאָבִ֖יךָ וְאָכָ֑ל בַּֽעֲבֻ֛ר אֲשֶׁ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ לִפְנֵ֥י מוֹתֽוֹ:
11And Jacob said to Rebecca his mother, "Behold, my brother Esau is a hairy man, whereas I am a smooth man.   יאוַיֹּ֣אמֶר יַֽעֲקֹ֔ב אֶל־רִבְקָ֖ה אִמּ֑וֹ הֵ֣ן עֵשָׂ֤ו אָחִי֙ אִ֣ישׁ שָׂעִ֔ר וְאָֽנֹכִ֖י אִ֥ישׁ חָלָֽק:
a hairy man: Heb. אִישׁ שָׂעִר, one possessing hair.   איש שער: בעל שער:
12Perhaps my father will touch me, and I will appear to him as a deceiver, and I will bring upon myself a curse and not a blessing."   יבאוּלַ֤י יְמֻשֵּׁ֨נִי֙ אָבִ֔י וְהָיִ֥יתִי בְעֵינָ֖יו כִּמְתַעְתֵּ֑עַ וְהֵֽבֵאתִ֥י עָלַ֛י קְלָלָ֖ה וְלֹ֥א בְרָכָֽה:
will touch me: Heb. יְמֻשֵּׁנִי, similar to (Deut. 28:29):“feeling (מְמַשֵּׁשׁ) at noon.”   ימשני: כמו (דברים כח כט) ממשש בצהרים:  
13And his mother said to him, "On me is your curse, my son. Only hearken to my voice and go, take [them] for me."   יגוַתֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אִמּ֔וֹ עָלַ֥י קִלְלָֽתְךָ֖ בְּנִ֑י אַ֛ךְ שְׁמַ֥ע בְּקֹלִ֖י וְלֵ֥ךְ קַח־לִֽי:
14So he went, and he took, and he brought [them] to his mother, and his mother made tasty foods, as his father liked.   ידוַיֵּ֨לֶךְ֙ וַיִּקַּ֔ח וַיָּבֵ֖א לְאִמּ֑וֹ וַתַּ֤עַשׂ אִמּוֹ֙ מַטְעַמִּ֔ים כַּֽאֲשֶׁ֖ר אָהֵ֥ב אָבִֽיו:
15And Rebecca took the costly garments of Esau, her elder son, which were with her in the house, and she dressed Jacob, her younger son.   טווַתִּקַּ֣ח רִ֠בְקָ֠ה אֶת־בִּגְדֵ֨י עֵשָׂ֜ו בְּנָ֤הּ הַגָּדֹל֙ הַֽחֲמֻדֹ֔ת אֲשֶׁ֥ר אִתָּ֖הּ בַּבָּ֑יִת וַתַּלְבֵּ֥שׁ אֶת־יַֽעֲקֹ֖ב בְּנָ֥הּ הַקָּטָֽן:
the costly: הַחַמוּדֹת [means] the clean ones, as the Targum renders: דַּכְיָתָא [clean ones]. Another explanation: The ones [garments] that he had coveted [שֶׁחָמַד] from Nimrod. [From Gen. Rabbah 65:16]   החמודות: הנקיות, כתרגומו דכייתא. דבר אחר שחמד אותן מן נמרוד:
which were with her in the house: But He [Esau] had many wives, [with whom to entrust his garments] and yet he entrusted them [his garments] with his mother?! He was well aware of their deeds, and he was suspicious of them. [From Gen. Rabbah 65:16]   אשר אתה בבית: והלא כמה נשים היו לו והוא מפקיד אצל אמו, אלא שהיה בקי במעשיהן וחושדן: 
16And the hides of the kids she put on his hands and on the smoothness of his neck.   טזוְאֵ֗ת עֹרֹת֙ גְּדָיֵ֣י הָֽעִזִּ֔ים הִלְבִּ֖ישָׁה עַל־יָדָ֑יו וְעַ֖ל חֶלְקַ֥ת צַוָּארָֽיו:
17And she gave the tasty foods and the bread that she had made, into the hand of Jacob her son.   יזוַתִּתֵּ֧ן אֶת־הַמַּטְעַמִּ֛ים וְאֶת־הַלֶּ֖חֶם אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑תָה בְּיַ֖ד יַֽעֲקֹ֥ב בְּנָֽהּ:
18And he came to his father and said, "My father!" And he said, "Here I am. Who are you, my son?"   יחוַיָּבֹ֥א אֶל־אָבִ֖יו וַיֹּ֣אמֶר אָבִ֑י וַיֹּ֣אמֶר הִנֶּ֔נִּי מִ֥י אַתָּ֖ה בְּנִֽי:
19And Jacob said to his father, "I am Esau your firstborn. I have done as you have spoken to me. Please rise, sit down and eat of my game, so that your soul will bless me."   יטוַיֹּ֨אמֶר יַֽעֲקֹ֜ב אֶל־אָבִ֗יו אָֽנֹכִי֙ עֵשָׂ֣ו בְּכֹרֶ֔ךָ עָשִׂ֕יתִי כַּֽאֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ אֵלָ֑י קֽוּם־נָ֣א שְׁבָ֗ה וְאָכְלָה֙ מִצֵּידִ֔י בַּֽעֲב֖וּר תְּבָֽרֲכַ֥נִּי נַפְשֶֽׁךָ:
I am…Esau…your firstborn: [He meant]: I am the one who is bringing you [food] and Esau is your firstborn. [From Tanchuma Buber]   אנכי עשו בכורך: אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך:
I have done: many things, as you have spoken to me.   עשיתי: כמה דברים כאשר דברת אלי:
sit down: Heb. שְׁבָה, an expression of sitting around the table [at a meal]. Therefore, it is rendered [by Onkelos] אִסְתְּחַר.   שבה: לשון מיסב על השלחן, לכך מתורגם אסתחר:
20And Isaac said to his son, "How is it that you have found [it] so quickly, my son?" And he said, "Because the Lord your God prepared it before me."   כוַיֹּ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶל־בְּנ֔וֹ מַה־זֶּ֛ה מִהַ֥רְתָּ לִמְצֹ֖א בְּנִ֑י וַיֹּ֕אמֶר כִּ֥י הִקְרָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְפָנָֽי:
21And Isaac said to Jacob, "Please come closer, so that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not."   כאוַיֹּ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶל־יַֽעֲקֹ֔ב גְּשָׁה־נָּ֥א וַֽאֲמֻֽשְׁךָ֖ בְּנִ֑י הַֽאַתָּ֥ה זֶ֛ה בְּנִ֥י עֵשָׂ֖ו אִם־לֹֽא:
Please come closer, so that I may feel you: Isaac said to himself, “Esau does not usually mention the name of Heaven with frequency, but this one said: ‘Because the Lord your God prepared it….’” [from Gen. Rabbah 65:19]   גשה נא ואמשך: אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו, וזה אמר (פסוק כ) כי הקרה ה' אלהיך:
22So Jacob drew near to Isaac his father, and he felt him, and he said, "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau."   כבוַיִּגַּ֧שׁ יַֽעֲקֹ֛ב אֶל־יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו וַיְמֻשֵּׁ֑הוּ וַיֹּ֗אמֶר הַקֹּל֙ ק֣וֹל יַֽעֲקֹ֔ב וְהַיָּדַ֖יִם יְדֵ֥י עֵשָֽׂו:
the voice of Jacob: who speaks entreatingly: “Please rise,” but Esau spoke harshly, “Let my father arise!” [From Tanchuma Buber, Toledoth 15]   קול יעקב: שמדבר בלשון תחנונים (פסוק יט) קום נא, אבל עשו בלשון קנטוריא דבר (פסוק לא) יקום אבי:
23And he did not recognize him because his hands were hairy like the hands of his brother Esau, and he blessed him.   כגוְלֹ֣א הִכִּיר֔וֹ כִּֽי־הָי֣וּ יָדָ֗יו כִּידֵ֛י עֵשָׂ֥ו אָחִ֖יו שְׂעִרֹ֑ת וַיְבָֽרֲכֵֽהוּ:
24And he said, "Are you [indeed] my son Esau?" And he said, "I am."   כדוַיֹּ֕אמֶר אַתָּ֥ה זֶ֖ה בְּנִ֣י עֵשָׂ֑ו וַיֹּ֖אמֶר אָֽנִי:
And he said, “I am.”: He did not say, “I am Esau,” but “I am.” [From Num. Rabbah 10:6]   ויאמר אני: לא אמר אני עשו אלא אני:  
25And he said, "Serve [it] to me that I may eat of the game of my son, so that my soul will bless you." And he served him, and he ate, and he brought him wine, and he drank.   כהוַיֹּ֗אמֶר הַגִּ֤שָׁה לִּי֙ וְאֹֽכְלָה֙ מִצֵּ֣יד בְּנִ֔י לְמַ֥עַן תְּבָֽרֶכְךָ֖ נַפְשִׁ֑י וַיַּגֶּשׁ־לוֹ֙ וַיֹּאכַ֔ל וַיָּ֧בֵא ל֦וֹ יַ֖יִן וַיֵּֽשְׁתְּ:
26And his father Isaac said to him, "Please come closer and kiss me, my son."   כווַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו יִצְחָ֣ק אָבִ֑יו גְּשָׁה־נָּ֥א וּֽשֲׁקָה־לִּ֖י בְּנִֽי:
27And he came closer, and he kissed him, and he smelled the fragrance of his garments, and he blessed him, and he said, "Behold, the fragrance of my son is like the fragrance of a field, which the Lord has blessed!   כזוַיִּגַּשׁ֙ וַיִּשַּׁק־ל֔וֹ וַיָּ֛רַח אֶת־רֵ֥יחַ בְּגָדָ֖יו וַיְבָֽרֲכֵ֑הוּ וַיֹּ֗אמֶר רְאֵה֙ רֵ֣יחַ בְּנִ֔י כְּרֵ֣יחַ שָׂדֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר בֵּֽרֲכ֖וֹ יְהֹוָֽה:
and he smelled, etc.: Is it not so that there is no odor more offensive than that of washed goat skins? But this teaches us that the fragrance of the Garden of Eden entered with him. [From Tanchuma Buber 16]   וירח וגו': והלא אין ריח רע יותר משטף העזים, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן:
is like the fragrance of a field, which the Lord has blessed: for He gave it a pleasant fragrance, and this is a field of apples. So did our Sages explain it. [From Ta’anith 29b]   כריח שדה אשר ברכו ה': שנתן בו ריח טוב, וזה שדה תפוחים, כן דרשו רבותינו ז"ל: