Genesis Chapter 12

14And it came to pass when Abram came to Egypt, that the Egyptians saw the woman, that she was very pretty.   ידוַיְהִ֕י כְּב֥וֹא אַבְרָ֖ם מִצְרָ֑יְמָה וַיִּרְא֤וּ הַמִּצְרִים֙ אֶת־הָ֣אִשָּׁ֔ה כִּֽי־יָפָ֥ה הִ֖וא מְאֹֽד:
And it came to pass when Abram came to Egypt: It should have said, when they came to Egypt, but it teaches us that he hid her in a trunk, and when they demanded the customs duty, they opened it and saw her. [from Gen. Rabbah 40:5]   ויהי כבוא אברם מצרימה: היה לו לומר כבואם מצרימה, אלא למד שהטמין אותה בתיבה ועל ידי שתבעו את המכס פתחו וראו אותה:
15And Pharaoh's princes saw her, and they praised her to Pharaoh, and the woman was taken to the house of Pharaoh.   טווַיִּרְא֤וּ אֹתָהּ֙ שָׂרֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַיְהַֽלֲל֥וּ אֹתָ֖הּ אֶל־פַּרְעֹ֑ה וַתֻּקַּ֥ח הָֽאִשָּׁ֖ה בֵּ֥ית פַּרְעֹֽה:
and they praised her to Pharaoh: They praised her among themselves, saying, “This [woman] is fit for the king.” - [from Targum Onkelos according to Ramban]   ויהללו אותה אל פרעה: הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך:
16And he benefited Abram for her sake, and he had flocks and cattle and he donkeys and men servants and maid servants, and she donkeys and camels.   טזוּלְאַבְרָ֥ם הֵיטִ֖יב בַּֽעֲבוּרָ֑הּ וַֽיְהִי־ל֤וֹ צֹֽאן־וּבָקָר֙ וַֽחֲמֹרִ֔ים וַֽעֲבָדִים֙ וּשְׁפָחֹ֔ת וַֽאֲתֹנֹ֖ת וּגְמַלִּֽים:
and he benefited Abram: Pharaoh [benefited him]for her sake. [from Targum Jonathan]   ולאברם היטיב: פרעה בעבורה [נתן לו מתנות]:
17And the Lord plagued Pharaoh [with] great plagues as well as his household, on account of Sarai, Abram's wife.   יזוַיְנַגַּ֨ע יְהֹוָ֧ה | אֶת־פַּרְעֹ֛ה נְגָעִ֥ים גְּדֹלִ֖ים וְאֶת־בֵּית֑וֹ עַל־דְּבַ֥ר שָׂרַ֖י אֵ֥שֶׁת אַבְרָֽם:
And the Lord plagued Pharaoh…[with] great plagues: He was stricken with the plague of “ra’athan,” making intercourse harmful to him. Gen. Rabbah (41:2)   וינגע ה' וגו': במכת ראתן לקה, שהתשמיש קשה לו:
as well as his household: lit. and his house. As the Targum states: and upon the people of his house, (and its midrashic interpretation (Tan. Lech Lecha 8) is that this includes its walls, pillars, and utensils. In an old Rashi).   ואת ביתו: כתרגומו ועל אנש ביתיה (ומדרשו לרבות כותליו ועמודיו וכליו):
on account of Sarai: [The words עַל דְבַר שָׂרַי mean literally] according to her words: she would say to the angel, “Strike,” and he would strike. [from Tan. Lech Lecha 5]   על דבר שרי: על פי דבורה, אומרת למלאך הך והוא מכה:
18And Pharaoh summoned Abram, and he said, "What is this that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife?   יחוַיִּקְרָ֤א פַרְעֹה֙ לְאַבְרָ֔ם וַיֹּ֕אמֶר מַה־זֹּ֖את עָשִׂ֣יתָ לִּ֑י לָ֚מָּה לֹֽא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י כִּ֥י אִשְׁתְּךָ֖ הִֽוא:
19Why did you say, 'She is my sister,' so that I took her to myself for a wife? And now, here is your wife; take [her] and go."   יטלָמָ֤ה אָמַ֨רְתָּ֙ אֲחֹ֣תִי הִ֔וא וָֽאֶקַּ֥ח אֹתָ֛הּ לִ֖י לְאִשָּׁ֑ה וְעַתָּ֕ה הִנֵּ֥ה אִשְׁתְּךָ֖ קַ֥ח וָלֵֽךְ:
take [her] and go: Not like Abimelech, who said to him (below 20:15): “Here is my land before you.” But he [Pharaoh] said to him, “Go and do not stay, because the Egyptians are lascivious,” as it is said (Ezek. 23:20): “and whose issue is the issue of horses.” - [from Tan. Lech Lecha]   קח ולך: לא כאבימלך שאמר לו (כ טו) הנה ארצי לפניך, אלא אמר לו לך ואל תעמוד, שהמצרים שטופי זמה הם, שנאמר (יחזקאל כג כ) וזרמת סוסים זרמתם:
20And Pharaoh commanded men on his behalf, and they escorted him and his wife and all that was his.   כוַיְצַ֥ו עָלָ֛יו פַּרְעֹ֖ה אֲנָשִׁ֑ים וַיְשַׁלְּח֥וּ אֹת֛וֹ וְאֶת־אִשְׁתּ֖וֹ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֽוֹ:
And Pharaoh commanded men on his behalf: on his account, to escort him and to guard him.   ויצו עליו: על אודותיו לשלחו ולשמרו:
and they escorted him: Heb. וַיְשַׁלְּחוּ, to be explained according to the Targum: and they escorted him.   וישלחו: כתרגומו ואלויאו:

Genesis Chapter 13

1And Abram came up from Egypt, he and his wife and all that was his, and Lot with him, to the south.   אוַיַּ֩עַל֩ אַבְרָ֨ם מִמִּצְרַ֜יִם ה֠וּא וְאִשְׁתּ֧וֹ וְכָל־אֲשֶׁר־ל֛וֹ וְל֥וֹט עִמּ֖וֹ הַנֶּֽגְבָּה:
And Abram came up, etc., to the south: To come to the south of the Land of Israel, as Scripture stated above (12:9): continually traveling southward to Mount Moriah. And in every case when one goes from Egypt to the land of Canaan, he goes from south to north, for the land of Egypt is south of the Land of Israel, as is evidenced by the travels [of the Jews in the desert] and by the boundaries of the Land.   ויעל אברם וגו' הנגבה: לבא לדרומה של ארץ ישראל כמו שאמור למעלה (פסוק ט) הלוך ונסוע הנגבה, להר המוריה, ומכל מקום כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען מדרום לצפון הוא מהלך, שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל, כמו שמוכיח במסעות ובגבולי הארץ:
2And Abram was very heavy with cattle, with silver, and with gold.   בוְאַבְרָ֖ם כָּבֵ֣ד מְאֹ֑ד בַּמִּקְנֶ֕ה בַּכֶּ֖סֶף וּבַזָּהָֽב:
very heavy: laden with burdens.   כבד מאד: טעון משאות:
3And he went on his journeys, from the south and until Beth el, until the place where his tent had been previously, between Beth el and between Ai.   גוַיֵּ֨לֶךְ֙ לְמַסָּעָ֔יו מִנֶּ֖גֶב וְעַד־בֵּֽית־אֵ֑ל עַד־הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁר־הָ֨יָה שָׁ֤ם אָֽהֳלֹה֙ בַּתְּחִלָּ֔ה בֵּ֥ין בֵּֽית־אֵ֖ל וּבֵ֥ין הָעָֽי:
And he went on his journeys: When he returned from Egypt to the land of Canaan, he went and lodged in the inns where he had lodged on his way to Egypt. This teaches you etiquette, that a person should not change his lodgings (Arachin 16b). Another explanation (Gen. Rabbah 41: 3): On his return, he paid his debts.   וילך למסעיו: כשחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. למדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניא שלו. דבר אחר בחזרתו פרע הקפותיו:
from the south: The land of Egypt is south of the land of Canaan.   מנגב: ארץ מצרים בדרומה של ארץ כנען:
4To the place of the altar that he had made at first, and Abram called there in the name of the Lord.   דאֶל־מְקוֹם֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ אֲשֶׁר־עָ֥שָׂה שָׁ֖ם בָּרִֽאשֹׁנָ֑ה וַיִּקְרָ֥א שָׁ֛ם אַבְרָ֖ם בְּשֵׁ֥ם יְהֹוָֽה:
that he had made at first, and Abram called there: And where Abram had called in the name of the Lord. We may also say that it means: and now he called there in the name of the Lord.   אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם: ואשר קרא שם אברם בשם ה'. וגם יש לומר ויקרא שם עכשיו בשם ה':