Genesis Chapter 4

23Now Lemech said to his wives, "Adah and Zillah, hearken to my voice; wives of Lemech, incline your ears to my words, for I have slain a man by wounding (him) and a child by bruising (him).   כגוַיֹּ֨אמֶר לֶ֜מֶךְ לְנָשָׁ֗יו עָדָ֤ה וְצִלָּה֙ שְׁמַ֣עַן קוֹלִ֔י נְשֵׁ֣י לֶ֔מֶךְ הַֽאֲזֵ֖נָּה אִמְרָתִ֑י כִּ֣י אִ֤ישׁ הָרַ֨גְתִּי֙ לְפִצְעִ֔י וְיֶ֖לֶד לְחַבֻּֽרָתִֽי:
hearken to my voice: For his wives separated from being intimate with him because he had slain Cain and Tubal-cain, his (Lemech’s) son. [The story was] that Lemech was blind, and Tubal-cain was leading him. He spotted Cain, who appeared to him as an animal, and he told his father to draw the bow, and he killed him. As soon as he learned that it was his grandfather Cain, he clapped his hands together [in anguish] and clapped his son between them and killed him. So his wives separated from him, and he attempted to appease them.   שמען קולי: שהיו פורשות ממנו מתשמיש לפי שהרג את קין ואת תובל קין בנו, שהיה למך סומא ותובל קין מושכו, וראה את קין ונדמה לו כחיה ואמר לאביו למשוך בקשת, והרגו. וכיון שידע שהוא קין זקנו, הכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו, והיו נשיו פורשות ממנו והוא מפייסן:
hearken to my voice: to hearken to me to agree to live with me, for was the man I killed, killed because of my wounding? Did I wound him intentionally, that the wound should be attributed to my name? And the child I killed, was he killed by my bruising, i.e., on account of my [intentional] bruising? This is a question. Did I not do it inadvertently and not intentionally? This is not my wound, and this is not my bruise. פֶּצַע is a wound inflicted by a sword or an arrow, machadure in Old French.   שמען קולי: להשמע לי (לתשמיש), וכי איש אשר הרגתיו לפצעי הוא נהרג, וכי אני פצעתיו מזיד שיהא הפצע קרוי על שמי, וילד אשר הרגתי לחבורתי נהרג, כלומר על ידי חבורתי, בתמיה, והלא שוגג אני ולא מזיד, לא זהו פצעי ולא זהו חבורתי. פצע, מכת חרב או חץ נברידור"א בלע"ז [פצע]:
24If Cain shall be avenged sevenfold, then for Lemech it shall be seventy seven fold."   כדכִּ֥י שִׁבְעָתַ֖יִם יֻקַּם־קָ֑יִן וְלֶ֖מֶךְ שִׁבְעִ֥ים וְשִׁבְעָֽה:
If Cain be avenged sevenfold: Cain, who killed intentionally, was given an extension until seven generations. How much more should I, who have killed unintentionally, be given many times seven.   כי שבעתים יוקם קין: קין שהרג מזיד נתלה לו עד שבעה דורות, אני שהרגתי שוגג לא כל שכן שיתלה לי שביעיות הרבה:
seventy-seven fold: Heb. שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה An expression meaning many sevens is used here. So did Rabbi Tanchuma explain it. [This does not appear in extant editions of Tanchuma, but in Yalkut Shim’oni it is quoted from Tanchuma]. In Midrash Genesis Rabbah (23:4): Lemech did not kill anyone, but his wives separated from him after they had fulfilled [the commandment of] propagation, because a decree had been issued to destroy Cain’s seed after seven generations. They said, “Why should we give birth in vain? Tomorrow, the Flood will come and inundate everything!” He answered them, “Have I slain a man for whom I should be wounded? Did I slay Abel, who was a man in stature and a child in years, that my seed should be annihilated for that iniquity? If Cain, who killed, was given an extension of seven generations, I, who did not slay- how much more so should I be given an extension of many sevens!” Now this is an absurd deduction from a minor to a major case, [because] if so, the Holy One, blessed be He, could not exact His debt nor fulfill His word.   שבעים ושבעה: לשון רבוי שביעיות אחז לו. כך דרש רבי תנחומא (אות יא). ומדרש בראשית רבה (כג ד) לא הרג למך כלום ונשיו פורשות ממנו משקיימו פריה ורביה, לפי שנגזרה גזרה לכלות זרעו של קין לאחר שבעה דורות, אמרו מה אנו יולדות לבהלה, למחר המבול בא ושוטף את הכל. והוא אומר להן וכי איש הרגתי לפצעי, וכי אני הרגתי את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים, שיהא זרעי כלה באותו עון, ומה קין שהרג נתלה לו שבעה דורות, אני שלא הרגתי לא כל שכן שיתלו לי שביעיות הרבה. וזהו קל וחומר של שטות, אם כן אין הקב"ה גובה את חובו ומקיים את דברו:
25And Adam knew his wife again, and she bore a son, and she named him Seth, for God has given me other seed, instead of Abel, for Cain slew him.   כהוַיֵּ֨דַע אָדָ֥ם עוֹד֙ אֶת־אִשְׁתּ֔וֹ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ שֵׁ֑ת כִּ֣י שָׁת־לִ֤י אֱלֹהִים֙ זֶ֣רַע אַחֵ֔ר תַּ֣חַת הֶ֔בֶל כִּ֥י הֲרָג֖וֹ קָֽיִן:
And Adam knew, etc.: Lemech came to the first man (Adam) and complained about his wives. He (Adam) said to them, “Is it for you to be so strict concerning the decree of the Omnipresent? You perform your commandments, and He will do His.” They [the wives] said to him, “Correct yourself first. Haven’t you separated from your wife already 130 years since death was decreed because of you?” Immediately, “And Adam knew, etc.” What is the meaning of עוֹד [again]? This is to say that his desire [for Eve] was increased above his previous desire [Genesis Rabbah 23:4: 5]. See also Eruvin 18b.   וידע אדם וגו': בא לו למך אצל אדם הראשון וקבל על נשיו, אמר להן וכי עליכם לדקדק על גזירתו של מקום, אתם עשו מצותכם והוא יעשה את שלו. אמרו לו קשוט עצמך תחלה, והלא פרשת מאשתך זה מאה ושלשים שנה משנקנסה מיתה על ידך, מיד וידע אדם עוד וגו'. מהו עוד, ללמדך שנתוספה לו תאוה על תאותו:
26And to Seth also to him a son was born, and he named him Enosh; then it became common to call by the name of the Lord.   כווּלְשֵׁ֤ת גַּם־הוּא֙ יֻלַּד־בֵּ֔ן וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ אֱנ֑וֹשׁ אָ֣ז הוּחַ֔ל לִקְרֹ֖א בְּשֵׁ֥ם יְהֹוָֽה:
then it became common: Heb. הוּחַל, is an expression of חוּלִין profaneness: to name people and idols with the name of the Holy One, blessed be He, to make them idols and to call them deities. — [from Gen. Rabbah 23:7; Baraitha of 49 Methods, quoted in Yalkut Shimoni]   אז הוחל: (לשון חולין) לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקב"ה לעשותן עבודה זרה ולקרותן אלהות:

Genesis Chapter 5

1This is the narrative of the generations of man; on the day that God created man, in the likeness of God He created him.   אזֶ֣ה סֵ֔פֶר תּֽוֹלְדֹ֖ת אָדָ֑ם בְּי֗וֹם בְּרֹ֤א אֱלֹהִים֙ אָדָ֔ם בִּדְמ֥וּת אֱלֹהִ֖ים עָשָׂ֥ה אֹתֽוֹ:
This is the narrative of the generations of man: Heb. סֵפֶר. This is the narrative of the generations of man, and there are many Aggadic midrashim.   זה ספר תולדות אדם: זו היא ספירת תולדות אדם, ומדרשי אגדה יש רבים:
on the day that God created, etc.: This tells us that on the day that he was created, he begot children. — [from Gen. Rabbah 24:7]   ביום ברא וגו': מגיד שביום שנברא הוליד:
2Male and female He created them, and He blessed them, and He named them man (Adam) on the day they were created.   בזָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בְּרָאָ֑ם וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָ֗ם וַיִּקְרָ֤א אֶת־שְׁמָם֙ אָדָ֔ם בְּי֖וֹם הִבָּֽרְאָֽם:
3And Adam lived one hundred and thirty years, and he begot in his likeness after his image, and he named him Seth.   גוַיְחִ֣י אָדָ֗ם שְׁלשִׁ֤ים וּמְאַת֙ שָׁנָ֔ה וַיּ֥וֹלֶד בִּדְמוּת֖וֹ כְּצַלְמ֑וֹ וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ שֵֽׁת:
one hundred and thirty years: Until then, he had separated from his wife. — [Tanchuma Buber, Bereishith 26].   שלשים ומאת שנה: עד כאן פירש מן האשה:          
4And the days of Adam after he begot Seth were eight hundred years, and he begot sons and daughters.   דוַיִּֽהְי֣וּ יְמֵֽי־אָדָ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־שֵׁ֔ת שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
5And all the days of Adam that he lived were nine hundred and thirty years, and he died.   הוַיִּֽהְי֞וּ כָּל־יְמֵ֤י אָדָם֙ אֲשֶׁר־חַ֔י תְּשַׁ֤ע מֵאוֹת֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
6And Seth lived one hundred and five years, and he begot Enosh.   ווַֽיְחִי־שֵׁ֕ת חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־אֱנֽוֹשׁ:
7And Seth lived after he had begotten Enosh eight hundred and seven years, and he begot sons and daughters.   זוַֽיְחִי־שֵׁ֗ת אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־אֱנ֔וֹשׁ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
8And all the days of Seth were nine hundred and twelve years, and he died.   חוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־שֵׁ֔ת שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
9And Enosh lived ninety years, and he begot Kenan.   טוַיְחִ֥י אֱנ֖וֹשׁ תִּשְׁעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־קֵינָֽן:
10And Enosh lived after he had begotten Kenan eight hundred and fifteen years, and he begot sons and daughters.   יוַיְחִ֣י אֱנ֗וֹשׁ אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־קֵינָ֔ן חֲמֵ֤שׁ עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
11And all the days of Enosh were nine hundred and five years, and he died.   יאוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י אֱנ֔וֹשׁ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
12And Kenan lived seventy years, and he begot Mahalalel.   יבוַיְחִ֥י קֵינָ֖ן שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־מַֽהֲלַלְאֵֽל:
13And Kenan lived after he had begotten Mahalalel eight hundred and forty years, and he begot sons and daughters.   יגוַיְחִ֣י קֵינָ֗ן אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־מַֽהֲלַלְאֵ֔ל אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
14And all the days of Kenan were nine hundred and ten years, and he died.   ידוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י קֵינָ֔ן עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
15And Mahalalel lived sixty five years, and he begot Jared.   טווַיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וְשִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־יָֽרֶד:
16And Mahalalel lived after he had begotten Jared eight hundred and thirty years, and he begot sons and daughters.   טזוַיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֗ל אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־יֶ֔רֶד שְׁלשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
17And all the days of Mahalalel were eight hundred and ninety five years, and he died.   יזוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
18And Jared lived a hundred and sixty two years, and he begot Enoch.   יחוַֽיְחִי־יֶ֕רֶד שְׁתַּ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־חֲנֽוֹךְ:
19And Jared lived after he had begotten Enoch eight hundred years, and he begot sons and daughters.   יטוַֽיְחִי־יֶ֗רֶד אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־חֲנ֔וֹךְ שְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
20And all the days of Jared were nine hundred and sixty two years, and he died.   כוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־יֶ֔רֶד שְׁתַּ֤יִם וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת:
21And Enoch lived sixty five years, and he begot Methuselah.   כאוַיְחִ֣י חֲנ֔וֹךְ חָמֵ֥שׁ וְשִׁשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־מְתוּשָֽׁלַח:
22And Enoch walked with God after he had begotten Methuselah, three hundred years, and he begot sons and daughters.   כבוַיִּתְהַלֵּ֨ךְ חֲנ֜וֹךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙ הֽוֹלִיד֣וֹ אֶת־מְתוּשֶׁ֔לַח שְׁל֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת:
23And all the days of Enoch were three hundred and sixty five years.   כגוַיְהִ֖י כָּל־יְמֵ֣י חֲנ֑וֹךְ חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁל֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָֽה:
24And Enoch walked with God, and he was no longer, for God had taken him.   כדוַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנ֖וֹךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹת֖וֹ אֱלֹהִֽים:
And Enoch walked: He was a righteous man, but he could easily be swayed to return to do evil. Therefore, the Holy One, blessed be He, hastened and took him away and caused him to die before his time. For this reason, Scripture changed [the wording] in [the account of] his demise and wrote, “and he was no longer” in the world to complete his years. — [from Gen. Rabbah 25:1]   ויתהלך חנוך: צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו [וזהו ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו:
for God had taken him: Before his time, like (Ezek. 24:16): “behold I am taking from you the desire of your eyes.” - [from Gen. Rabbah 25:1]   כי לקח אותו: לפני זמנו] כמו (יחזקאל כד טז) הנני לוקח ממך את מחמד עיניך: