ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Tamuz 16 5703
Torah lessons: Chumash: Pinchas, Sheini with Rashi.
Tehillim: 79-82.
Tanya: Nonetheless, every man (p. 351) ...its vindication. (p. 353)

The Baal Shem Tov's ahavat yisrael (love of fellow Jew) was beyond imagination. The Maggid said: If only we could kiss a sefer-Torah with the same love that my Master kissed the children when he took them to cheder as a teacher's assistant!

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני טז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,שני עם פירש"י.
תהילים: עט־פב.
תניא: ומ"מ...'צג' בהצדקה.

אהבת ישראל של הבעש"ט [הבעל שם טוב] - אין לשער.

הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הס"ת [הספר תורה] באותה האהבה, שהי'[ה] מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה"חדר" כשהי'[ה] "באהעלפער".