ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Elul 19 5703
Torah lessons: Chumash: Nitzavim-Vayeilech, first parsha with Rashi.
Tehillim: 90-96. Also 55-57.
Tanya: XVI. My beloved (p. 477) ...folio 80. (p. 479).

When the Alter Rebbe was still in Vitebsk he once expounded on the verse "You stand...1" Taking eitz (wood) as an idiom of eitza (counsel), he interpreted "choppers of wood" to mean that one must chop out "the many thoughts (counsels) in the heart of man."2 "Those who draw water," he interpreted - one must drain out the water that "makes all enjoyments grow."3

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Devarim 29:9, 10. The verses read (in part): "You stand today, all of you, before the Eternal your G‑d...; ...from the choppers of your wood to those who draw your water."

3.

See Tanya Ch. 1. "The appetite for pleasures (derives) from the element of water, for water makes grow all kinds of enjoyment."

יום ראשון יט אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,ראשון עם פירש"י.
תהילים: צ-צו. נה-נז.
תניא: טז. אהוביי... '248' דףפ'.רבינו הזקן זייענדיג נאך אין וויטעבסק, האט אמאל געזאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם נצבים גו', און האט געטייטשט מחוטב עצך לשון עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעפען די מים וואס מצמיחים כל מיני תענוג..