ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Elul 27 5703
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Sheini with Rashi.
Tehillim: 120-134. Also 79-81.
Tanya: Now, the aspect (p. 493) ...and the intellect. (p. 495).

From the holy teachings of the Alter Rebbe: "Israel, one nation on the earth."1 The nation of Israel, even in the earthly world, is bound up with the one G‑d. G‑d transforms the spiritual into something material; Israel transforms the material into something spiritual.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Divrei Hayamim I, 17:21.

2.

See Tevet 27; Adar II 29.

יום שני כז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שני עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד. עט-פא.
תניא: והנה בחי' ... '256' ושכל.מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת [השם יתברך] מאכט פון רוחניות גשמיות, און דער עם ישראל מאכט פון גשמיות רוחניות.