ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Elul 22 5703
Torah lessons: Chumash: Nitzavim-Vayeilech, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 106-107. Also 64-66.
Tanya: And this is (p. 483) ...will have rest... (p. 485).

Chassidic doctrine demands that before reproving another, one must pare his own "fingernails," in order not to gash the other. "They (the forces of evil) seize by the fingernails"; every stab is k'lipa and sitra achra. After the "nails" are pared there must be "laving the hands," as explained in Chassidus1 - calling forth intellect into emotion.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Paralleling the physical reality, that after cutting one's fingernails - in the simple sense - he is required by Torah to lave his hands. Viz. Shulchan Aruch (HaRav) Orach Chayim 4:18.

2.

See Supplementary Footnotes.

יום רביעי כב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז. סד-סו.
תניא: וזהו שארז"ל...מנוחה כו''.תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטאך איז קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח [בדברי אלקים חיים], המשכת המוחין למדות.