ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Elul 26 5703
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, first parsha with Rashi.
Tehillim: 119, 97 to end. Also 76-78.
Tanya: It is plain (p. 491) ...the other letters. (p. 493).

The procedure of "kashering" meat for eating - by purging it of forbidden blood - is: Soaking, salting and rinsing. These concepts in avoda: "Soaking" - immersing oneself in the Rebbe's words; "salting" - yechidus; "rinsing" - chassidic song (niggun).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה ... לא שכחתי. עו-עח.
תניא: אך הענין ... 'קכח' האותיות.סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי'[ה], מליחה, הדחה. ענינם בעבודה: שרי-ה - ווייקען זיך אין דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.