ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Tuesday Elul 14 5703
Torah lessons: Chumash: Tavo, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 72-76. Also 40-42.
Tanya: XV. "To understand (p. 465) ...which compounds them. (p. 465).

From my father's guiding instructions: Keep away - to the ultimate degree - from a campaign of attack. Not because we lack the means of prevailing or because of timorousness, but because we must consecrate all our strength exclusively to strengthening our own structure, the edifice of Torah and mitzvot performed in holiness and purity. To this we must devote ourselves utterly, with actual mesirat nefesh,1 not merely with potential mesirat nefesh.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Self-sacrifice.

יום שלישי יד אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו. מ-מב.
תניא: טו. להבין...'קכא' הכלולה מהן.מהוראות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: להנזר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון, לא מפני שאין לנו במה לנצח או מפני מורך לב, אלא מפני שאת כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנינינו, בנין התורה והמצות בקדושה ובטהרה. ועל זה עלינו למסור את נפשותינו במס"נ [במסירת נפש] בפועל ולא רק בכח.