ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Tishrei 1, 1st day of Rosh Hashana 5704
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 1-9. Also 88-90.
Tanya: XX. "He and His (p. 497) ...(creation). (p. 499).

In the b'racha of Candle-lighting: ...shel yom hazikaron (p.127). Shehecheyanu. L'Eila is said only once in kadish, except at Ne'ila. L'david...ha-aretz um'loa... (p. 276) before Aleinu. Daytime kidush: Tiku, ki chok (p. 269); do not say Eileh mo'adei or askinu. At Tashlich (p. 295) shake out corners of the tallit katan.

Say Yehi ratzon (p. 277) for the apple after the b'racha, before tasting. Lamb's head is eaten, but Yehi ratzon is said only for the apple.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי א תשרי, א דר"ה (תש"ד)
שיעורים: חומש: האזינו,חמישי עם פירש"י.
תהילים: א-ט. פח-צ.
תניא: כ. איהו ... '258' בלה"ק.ברכת הדלקת הנרות: של יום הזכרון. שהחינו. אין כופלין "לעילא" בקדיש, לבד מנעילה. לדוד גו' הארץ ומלואה גו' - קודם עלינו. בקדוש היום: תקעו, כי חק. וא"א [ואין אומרים] אלה מועדי ואתקינו. לתשליך: מנערים שולי הט"ק [הטלית קטן].

יהי רצון שעל התפוח - אחר הברכה וקודם האכילה. אוכלים ראש איל, אבל א"א [אין אומרים] יהי רצון כי אם על התפוח.