ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Elul 29, Erev Rosh Hashana 5703
S'lichot in the very early morning; remain standing at Vayomer David. Hatarat Nedarim (Annulment of Vows, p. 269), with ten participants. Eiruv Tavshilin (p. 249).
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 140-150. Also 85-87.
Tanya: The letters that (p. 497) ...as known. (p. 497).

Birth of the Tzemach Tzedek, 5549 (1789).

From the Alter Rebbe's aphorisms: We have absolutely no conception how precious to G‑d is the body of a Jew.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי כט אלול, ערב ר"ה. (תש"ג)
סליחות באשמורת הבוקר ואין נפ"א [נפילת אפים]. התרת נדרים ובעשרה. עירוב תבשילין.
שיעורים: חומש: האזינו,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ. פה-פז.
תניא: האותיות הנגלות ... כנודע.

יום הולדת את הצמח צדק - שנת תקמ"ט.

מפתגמי רבינו הזקן: מען האט גאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת [השם יתברך] דער גוף פון א אידען.