ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Menachem Av 22 5703
Torah lessons: Chumash: Re'ei, Sheini with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: Now it is (p. 423) ...shall you be established. (p. 425).

My father said: One should not recite the Morning B'rachot before rinsing the mouth in the morning, except on fast days.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני כב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה ,שני עם פירש"י.
תהילים: קו-קז.
תניא: ו. והנה מודעת...תכונני'.אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: קודם רחיצת הפה שחרית, אין לברך מלבד בימי התעניות - ברכות השחר.