ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tamuz 29 5703
Torah lessons: Chumash: Devarim, first parsha with Rashi.
Tehillim: 140-150.
Tanya: Ch. 9. The explanation (p. 375) ...Ch. 1. (p. 377).

A handwritten note of the Tzemach Tzedek was discovered. Its contents: He had determined to study Talmudic and Halachic texts six hours every night, standing. He had, thank G‑d, fulfilled this and completed the study of the entire Talmud (Babylonian and Jerusalemite) and the four divisions of the Shulchan Aruch - all studied in depth.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כט תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קמ-קנ.
תניא: פרק ט. וביאור...דר"ה.

מצאו פתקא כי"ק [כתב יד קודש] הצ"צ [הצמח צדק] ותוכנה, שהחליט ללמוד בכל יום שש שעות בלילה בעמידה נגלה, ות"ל [ותודה לא-ל] שקיים ועבר על ש"ס בבלי וירושלמי וארבעה חלקי שלחן ערוך בעיון.

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.