ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Menachem Av 8 5703
Torah lessons: Chumash: Va'etchanan, Sheini with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: But what gives (p. 391) ...pressing out the soul..." (p. 391).

The Six Remembrances1 are recited every day, including Shabbat, festivals, Rosh Hashana, and Yom Kippur.

From my grandfather's aphorisms: What good is Chassidus and piety if the main quality is lacking - ahavat Yisrael, love of another - even to the extent of causing (G‑d forbid) anguish to another!

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Siddur p. 86.

יום שני ח מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שני עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: אך מי...'402' מצוי הנפש.

שש זכירות אומרים אותם בכל יום גם בשבת, יו"ט [יום טוב], ר"ה [ראש השנה] ויהכ"פ [ויום הכפורים].

מפתגמי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: וואס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער עיקר - אהבת ישראל, און נאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.