ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Tamuz 4 5703
Torah lessons: Chumash: Chukat, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: Ch.10. However, since (p. 329)..higher than our ways. (p.331).

One single chassid or student who devotes his heart, mind and soul to Torah and to bolstering Torah, effects wonders in a large city, in all that city's affairs - in a manner that transcends the natural order, by the merit of our Patriarchs, "Fathers of the World."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ד תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: פרק י. אך... '174' מדרכנו.

חסיד אחד או תלמיד אחד כאשר נותן לבו דעתו ונפשו על התורה וחיזוקה, פועל ישועות בעיר גדולה בכל עניני העיר, והוא בדרך מלמעלה מדרך הטבע בזכות אבות העולם.