ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Thursday Tamuz 5 5703
Torah lessons: Chumash: Chukat, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: Nevertheless, from the (p. 331) ...Yourself in them..." (p.311).

One of the Alter Rebbe's great and very close chassidim had yechidus, in the course of which the Rebbe inquired after his situation. The chassid complained bitterly that his financial situation had utterly deteriorated. The Rebbe responded: You are needed to illuminate your environment with Torah and avoda of the heart - (davening). Livelihood and what you need - that, G‑d must provide for you. You do what you must, and G‑d will do what He must.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי ה תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: ומ"מ... '174' אתכסיאת וכו'.

רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים המקורבים ביותר בהיותו אצלו ביחידות, למצבו. ויתאונן החסיד כי ירד מנכסיו וכו'. ויענהו רבינו: דיך דארף מען - אז דו זאלסט מאכען ליכטיג דיין סביבה מיט תורה ועבודה שבלב. פרנסה און וואס דו דארפסט - דאס דארף דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] דיר געבען. טו וואס דו דארפסט, וועט השי"ת [השם יתברך] טאן וואס ער דארף.