ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Tamuz 24 5703
Torah lessons: Chumash: Matot-Massai, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: "Jacob is the (p. 365) ...is not said..." (p. 367).

From the Tzemach Tzedek's aphorisms:

For the p'nimi ("inward" person), asking for a blessing for avoda epitomizes, "Let them not pay attention to vain words."1 What is needed is to "make the avoda heavy on the people."2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

I.e. help from Above, rather than stressing one's own efforts.

2.

Variations on Sh'mot 5:9.

יום שלישי כד תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שלישי עם פירש"י.
תהילים:קיג-קיח.
תניא: והנה יעקב...נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ [הצמח צדק]: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דאס אל ישעו בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.