ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Tamuz 23 5703
Torah lessons: Chumash: Matot-Massai, Sheini with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: Ch. 6. However (p. 363) ...to the initiate. (p. 365).

When Matot and Massai are separate, then on Shabbat at Mincha, as well as on Monday and Thursday, the Levi-aliya ends with the last journey.1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום שני כג תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שני עם פירש"י.
תהילים:קח-קיב.
תניא: פרק ו. אמנם...'צו' לי"ח.

כאשר מטות ומסעי נפרדות קורין - במנחת שבת, ב', ה' - ללוי עד סוף כל המסעות.