ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Menachem Av 1, Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: Devarim, Sheini with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: Ch. 10. This superior (p. 377) ...as is known. (p. 379).

The unique quality of Mashiach is that he will be humble. Though he will be the ultimate in greatness, for he will teach Torah to the Patriarchs and to Moshe Rabeinu (alav hashalom),1 still he will be the ultimate in humility and self-nullification, for he will also teach simple folk.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Lit. "Peace upon him"; a term applied to the departed. When referring to Moshe, King David, etc., it is usually written as an Hebrew acronym combined with the initials of the name, e.g. M.R.A.H. Moshe Rabeinu Alav Hashalom.

יום שני א מנחם אב, ראש חדש (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,שני עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: פרק י. והנה...דזמרה כנודע.

מעלת המשיח שיהי'[ה] עניו, דהגם שיהי'[ה] בתכלית הגדלות, וילמוד תורה עם האבות ומרע"ה [ומשה רבינו עליו השלום], בכל זה יהי'[ה] בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים.