ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Sivan 18 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'lach, Sheini with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: From the inclusion (p. 303)...in the sun. (p. 305).

This is the actual time of the "footsteps of Mashiach."1 It is therefore imperative for every Jew to seek his fellow's welfare - whether old or young - to inspire the other to teshuva (return), so that he will not fall out - G‑d forbid - of the community of Israel who will shortly be privileged, with G‑d's help, to experience complete redemption.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The final age prior to Mashiach's advent.

יום שני יח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שני עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: והנה מהתכללות...'פא' בשמש.

בזמן הזה בעקבתא דמשיחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בין זקן בין צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא יצא ח"ו [חס ושלום] מכלל ישראל שיזכו בעזה"י [בעזרת השם יתברך], לגאולה שלימה.