ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Sivan 19 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'lach, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 90-96.
Tanya: Therefore, it was (p. 305)...Hava'ye is Elokim. (p. 307).

In the month of Marcheshvan 5613 (1852) the Tzemach Tzedek started an additional program of study with my grandfather,1 besides the Tzemach Tzedek's regular studies. This was for two and a half hours daily, starting at 10:00 p.m. winters, and at 4:00 a.m. summers. For two years they studied Kabala with chassidic interpretation. Thereafter, until Elul 5616 (1856), when this special program ceased, they studied the following philosophical works: Those of R. Saadya Gaon, and Moreh Nevuchim, Ikarim, Kuzari, etc. - according to Chassidic teachings.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

R. Shmuel, the Tzemach Tzedek's son; later, the Rebbe Maharash.

יום שלישי יט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: ולכן הוצרך... האלקים.

בחדש מרחשון תרי"ג קבע הצ"צ [הצמח צדק], מלבד השיעורים האחרים, שיעור למוד עם אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] בכל יום שתי שעות ומחצה - בחורף מתחיל משעה העשירית לילה ובקיץ משעה הרביעית לפנות בוקר. - שתי שנים היה הלמוד: קבלה עם ביאורי חסידות. אחר זמן זה - עד אלול תרט"ז, שאז נפסק השיעור, למדו ספרי מחקר: הרס"ג [הרב סעדיה גאון] מורה נבוכים עיקרים כוזרי ועוד ע"פ [על פי] תורת החסידות.