ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Sivan 5, Erev Shavuot, 49th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Nasso, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: And this is (p. 279)...BLESSED AND EXALTED. (p. 281).

On the eve of Shavuot 5557 (1797) the Alter Rebbe taught:

Sanctify them today and tomorrow and they shall cleanse their garments.1 "Sanctify them today and tomorrow," is done from Above, but "they shall cleanse their garments" - one must do himself. This was the entire teaching.

The Tzemach Tzedek elaborated: "Sanctify them" was said by G‑d to Moshe. The extension of Moshe is in every generation2 and they3 are able to sanctify the "today" and the "tomorrow"; but for this is needed "..and they shall cleanse their garments" - the garments of thought, speech and deed. This must be done by each person on his own.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Sh'mot 19:10.

2.

Tikunei Zohar, Tikun 69.

3.

I.e. the Moshe in each generation.

יום שלישי ה סיון, עחה"ש, מט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד..
תניא: וז"ש הינוקא... במ"א .

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה: וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דאס דארף מען אליין. דאס איז געווען די גאנצע תורה. דער צ"צ [צמח צדק] האט מבאר געווען: וקדשתם איז געזאגט געווארן צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וואס זיי קענען הייליג מאכען דעם היינט און דעם מארגען, אבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, וואס דאס דארף מען אליין.