ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Iyar 22, 37th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: Ch. 50. All the (p. 261)...interpose,...G‑d forbid. (p.263).

Several of the early chassidim had a farbrengen sometime between 5544-47 (1784-87) and the core of the discussion was this: The Rebbe (the Alter Rebbe) had accomplished something novel - that we are not alone. At one time, the Master - Rosh Yeshiva or Talmudic sage - was "alone" and his disciples were "alone." The chassidic way instituted by the Rebbe is a tremendous Divine achievement, that the Rebbe is not alone, nor are the chassidim alone.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי כב אייר, לז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז..
תניא: פרק נ. והנה - '140' ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד-ז - ותוכן שיחתם הי'[ה]: דער רבי - רבינו הזקן - האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי - דער ר"מ [ראש מתיבתא] און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען איז דער גרויסער ג-טליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.