ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Iyar 20, 35th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 97-103.
Tanya: When the intelligent (p. 261)...words of the Torah, (p. 261).

There is no one for whom to pride oneself. We must toil strenuously. With patience and friendliness we can prevail in all things, with G‑d's help. With a denigrating attitude toward others and inflating our own importance we lose everything, G‑d forbid.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי כ אייר, לה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג..
תניא: והנה כאשר... 'ע' בדת.

ניטא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הארעווען, מיט סבלנות און קירוב הדעת קען מען, בעזה"י [בעזרת השם יתברך], אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען חלילה אלץ אן.